Sesja XV z dnia 26 listopada 2019 r.


Uchwała Nr 97/XV/19 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz

Uchwała Nr 98/XV/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Uchwała Nr 99/XV/19 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 100/XV/19 w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 101/XV/19 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze stryktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Słupno pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 102/XV/19 w sprawie organizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie zobacz
 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 103/XV/19 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Centrum Rozwoju Seniora" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz

Uchwała Nr 104/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach zobacz

Uchwała Nr 105/XV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 106/XV/19 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zobacz

Uchwała Nr 107/XV/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 108/XV/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 109/XV/19 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 110/XV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz


Zapis transmisji XV posiedzenia Rady Gminy Słupno -  zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-27 08:14:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 13:35:05
  • Liczba odsłon: 604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2638659]

przewiń do góry