1. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno z dnia 01.12.2020 zobacz
2. Uchwała Nr 189/XXX/20 Rady Gminy Słupno w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
3. Uchwała  Nr 190/XXX/20 Rady Gminy Słupno w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
4. Uchwała Nr 191/XXX/20 Rady Gminy Słupno w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu " Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030 roku", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zobacz
5. Uchwała Nr 192/XXX/20 Rady Gminy Słupno w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.
 
Zapis transmisji online XXX posiedzenia Rady Gminy Słupno wraz z napisami - zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-11 14:19:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 15:33:04
  • Liczba odsłon: 476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353177]

przewiń do góry