ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2014 R.


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92 z dnia 31 grudnia 2014 r.  zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90 z dnia 31 grudnia 2014 r.  zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89 z dnia 31 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88 z dnia 23 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87 z dnia 15 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86 z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych 2014-2015 na terenie gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85 z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie: Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84 z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie powołania Zastępcy Wójta zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83 z dnia 10 grudnia 2014 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2013 i zarządzenia Nr 10/2013 Wójta Gminy w Słupnie w sprawie upoważniania pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82 z dnia 10 grudnia 2014 r.  w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 102/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79 z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78 z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76 z dnia 31 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75 z dnia 24 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74 z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych na terenie Gminy Słupno w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72 z dnia 10 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie dnia wolnego od pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70 z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69 z dnia 10 września 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 10.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 Nr 303/XXXII/13 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gmina Słupno Nr z 66 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2015" zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63 z dnia 10 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości projektu pn. "e-slupno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013 Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 102/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie zobacz  


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014- 2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy nadanego Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do przyznawania Karty Dużej Rodziny zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41 z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 z dnia 20 maja 2014 r.  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36 z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34 z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32 z dnia 9 maja 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31 z dnia 5 maja 2014 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30 z dnia 30 kwietnia 2014 r.  w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za IV kwartał 2013 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28 z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie wprowadzania regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zobacz  załączniki do zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie dnia wolnego od pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 24 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w celu głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 maja 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Gminnego Biegu Wiosny zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla ciągnika gminnego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej do stosowania zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 Nr 303/XXXII/13 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr35/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz zalaczniki.rar

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2014 Nr 303/XXXII/13 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2006 Wójta Gminy Słupno z dnia 25.05.2006 r. oraz Zarządzenia Nr 20/2006 Wójta Gminy Słupno z dnia 25.05.2006 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Synergii Lokalnej MLW w Gminie Słupno w ramach Projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczne. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - Pilotaż Model Lokalnej Współpracy (MLW) zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-06 08:14:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 08:14:31
  • Liczba odsłon: 420
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352447]

przewiń do góry