Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" - Zarządzenie Program konsultacji  Formularz konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno  zobacz, regulamin, ogłoszenie, formularz
Raport z przeprowadzonych konsultacji zobacz

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz, projekt uchwały
Raport z przeprowadzonych konsultacji  zobacz

Konsultacje społeczne z zakresu projektu uchwały w sprawie "Określenia zasad udzielenie, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno" zarządzenie, projekt, formlarz uwag

------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne z zakresu projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" -  zobacz


Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno:
 1. Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectw Gminy Słupno zobacz
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno zobacz
 3. Statut Sołectw Gminy Słupno zobacz
  Opublikowano w dniu 13 czerwca 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032” celem skierowania do konsultacji społecznych - zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słupno zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2018” :
 1. ZARZĄDZENIE NR 172/2017 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2018” - zarządzenie
 2. Program współpracy na 2018 rok - zobacz
 3. Uchwała Rady Gminy Słupno Nr 404/XL/10- zobacz

------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Słupno zaprasza mieszkańców Gminy Słupno, do wzięcia udziału w konsultacjach
w sprawie podziału sołectwa Ramutowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Ramutowo i Sołectwo Święcieniec zobacz

Karta Konsultacyjna zobacz

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Ramutowo i Sołectwo Święcieniec zobacz

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Ramutowo i Sołectwo Święcieniec zobacz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Woźniak
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-16 13:40:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 13:05:42
 • Liczba odsłon: 1148
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351174]

przewiń do góry