Zobacz podgałęzie

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2018


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 217/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek opłat dla lokali użytkowych położonych w budynkach gminnych przy ulicy Miszewskiej 8a i Miszewskiej 8b zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 216/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 211/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 215/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 209/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 214/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 208/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 grudnia 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 212/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 211/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 209/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 208/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 207/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 206/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 grudnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 205/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 204/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 grudnia  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 204/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 203/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały nr 16/III/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 202/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki na realizację zadania pn."Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 201/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 24 grudnia 2018 roku (wigilia świąt Bożego Narodzenia) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 200/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i urzędu gminy wynikających z zarządzenia Nr 199/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 199/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 198/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 197/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i urzędu gminy wynikających z zarządzenia Nr 196/2018 Wójta gminy Słupno z dnia 28 listopada 218 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 196/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 195/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 194/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 193/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 192/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 listopada 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 192/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 191/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w spawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 188/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 187/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 listopada 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 187/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 186/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 154/XVII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 185/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 184/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 października 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 184/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 183/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Usługa bankowa w zakresie udzielania i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 182/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 181/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 października 218 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 181/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 180/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 152/XVI/18 rady Gminy Słupno z dnia 24 października 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 179/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2018-2019 na terenie gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 178/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 177/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 października 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 177/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 176/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 października 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 175/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 174/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 173/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 października 218 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 173/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 172/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 171/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 170/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 165/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 169/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 163/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 września 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 165/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 163/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 162/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 146/XV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 września 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 160/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych w Gminie Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 159/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 158/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 157/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 157/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 155/2018 Wójta miny Słupno z dnia 6 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 155/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 154/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 153/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 153/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 152/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy w Słupnie na wypadek pożaru zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 151/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej poprawność złożonych wniosków dotyczących przejęcia pozostałej części nieruchomości nienadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno nr 150/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 149/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 147/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 sierpnia 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 147/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 146/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słupno do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 145/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 144/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 sierpnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 143/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 141/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 sierpnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 142/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 135/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 sierpnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 141/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 140/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 139/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza "HNS" na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 130/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 129/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 128/2018 Wójta gminy Słupno z dnia 25 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 128/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 127/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 125/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 24 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 126/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. " Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2018-2019" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 125/2018 z dnia 24 lipcac2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 124/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponad podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i wygaszanych gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 123/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 122/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 120/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminny i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 119/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 lipca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 119/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 118/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminny i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 117/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 117/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 116/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 115/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z  zarządzenia nr 114/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 114/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 113/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z uchwały nr 128/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 112/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej" - ETAP II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 111/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 110/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 109/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 czerwca 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 109/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectw Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 105/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 106/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 104/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 czerwca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżka rowerowa w miejscowości Wykowo" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 102/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej" - etap I  -Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 98/2018 Wójta Gminy  Słupno z dnia 30 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 100/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowano o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na postawie art.11 ust. Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 99/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W odcinek o długości 4,233km w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie -Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 96/2016 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z uchwały nr 113/XIII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci/pieczątek w Urzędzie Gminy w Słupnie i trybu jej działania zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 92/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z przebudowa mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - Etap II" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz określenia trybu jej pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 84/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 maja 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83/2018 z dnia 9 maja2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizacje zadań pn. "Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej" - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni" oraz pn. "Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m" każde o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - Etap II" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 81A/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 81/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzeniu nr 75/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 79/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 78/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 77/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupnie przy ulicy Młynarskiej zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 76/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki pn: "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno - dostawa fabrycznie nowej kosiarki TŁUKA" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 75/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 74/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowych w postępowaniu o udzielnie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych" oraz pn. "Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m" każde o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień Publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 73/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia w Urzędzie Gminy Słupno jako jednostce samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w 2018 roku oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do obliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Słupno w 2018 roku. zobacz

Z rządzenie Wójta gminy Słupno Nr 72/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia w Urzędzie Gminy jako jednostce samorządu terytorialnego faktycznej proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej za 2017 rok oraz wysokości faktycznego współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Słupno za 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 71/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 70/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 kwietnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 70/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 69/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 68/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 kwietnia 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 68/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 67/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały nr 108/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 218 roku zobacz

Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 66/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn."Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w 2018r." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą- Rozwój infrastruktury drogowej" - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni oraz pn. " Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP II" każde o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 62/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 kwietnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych wynikających z zarządzenia nr 60/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 58/2018 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust8. Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54/2018 z dnia 28 marca 2018 r . w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych i Urzędy Gminy wynikający z uchwały Nr 97/XI/18 rady Gminy Słupno z dnia 27 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej -ETAP II" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 48/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych wynikających z uchwały nr 93/X/18 Rady Gminy Słupno z dnia 12 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 marca 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 39/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 /2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 85/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35/2018 z dnia 16 lutego  2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania  prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 28/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 lutego 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.   w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 26/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 lutego 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 78/VIII/8 Rady Gminy Słupno z dnia 6 lutego 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn"Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art11. ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie oraz klas I Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn" Dostawa fabrycznie nowego oraz używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17/2018 z dnia 28 stycznia 2018 r. w sprawie Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 stycznia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki na realizację zadania pn:" Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w spawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z uchwały Nr 69/VII/18  Rady Gminy Słupno z 18 stycznia 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia dodatkowych obowiązków zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Dostawa Fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słupno na 2018 rok, przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok oraz przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok dostosowanych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2018 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn "Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnieniem funkcji kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad rootami związanymi z realizacją zadania Inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie"" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z Zarządzenia Nr 206/2017 Wójta Gminy Słupno z 29 grudnia 2017 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z Zarządzenia Nr 205/2017 Wójta Gminy Słupno z 29 grudnia 2017 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr62/2013 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 9 września 2013r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-21 23:52:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 15:11:08
  • Liczba odsłon: 997
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2358773]

przewiń do góry