Sesja XLIII z dnia 30 listopada 2021 r.
 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz

2. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 zobacz

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2022 zobacz

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego pod nazwą "Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2022 rok zobacz

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno zobacz

7. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zobacz

8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupno uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zobacz

9. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz

10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz załącznik załącznik

11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zobacz

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-24 14:19:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-24 15:58:22
  • Liczba odsłon: 68
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2638644]

przewiń do góry