Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
295 Dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły na terenie Gminy Słupno Ulicki Tomasz 2020-12-11
282 Ułożenie kostką brukową drogi wjazdowej i parkingu – wybranie gruntu z wywozem, z nową podbudową. Miejsce wykonania - teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2020-03-06
264 Budowa tężni solankowej w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-10-03
255 PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno Renata Sobolewska 2019-08-05
224 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Ewa Woźniak 2019-01-29
205 Budowa nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu - dz. nr ewid. 46/5 Załęska Marzena 2018-04-13

[Liczba odsłon: 2353210]

przewiń do góry