Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
4/2021 WOŚ.6220.4.2021 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz z pełną infrastrukturą w. m. Mirosław, gm. Słupno. inne 1419122
3/2021 WOŚ.6220.4.2021 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Wykonanie oraz pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr K-7 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na działce o nr ewid. 8/12 obręb 0003 Borowiczki Pieńki?. inne 1419122
2/2021 WOŚ.6220.4.2021 wnioski o wydanie decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Wykonanie oraz pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr K-7 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na działce o nr ewid. 8/12 obręb 0003 Borowiczki Pieńki inne 1419122
1/2021 WOŚ.6220.3.2021 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 291238 wraz z pełną infrastrukturą w. Mirosław gm. Słupno inne 1419122
7/2020 WOŚ.6220.3.2020 decyzje Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego Budowie komory dla zabudowy zasuwy na istniejącym rurociągu przesyłowym ropy naftowej w bazie PERN Miszewko Strzałkowskie, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 360/2 (obręb 0004 ) Cekanowo, gm. Słupno. inne 1419122
6/2020 WOŚ.6220.2.2020 decyzje decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w m. Mirosław (obręb 0013) działka o nr ewid. 138. inne 1419122
5/2020 WOŚ.6220.3.2020 wnioski o wydanie decyzji wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa komory dla zabudowy zasuwy na istniejącym rurociągu przesyłowym ropy naftowej w bazie PERN Miszewko Strzałkowskie”, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 360/2 (obręb 0004 ) Cekanowo, gm. Słupno. inne 1419122
4/2020 WOŚ.6220.1.2020 wnioski o wydanie decyzji decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8, w m. Cekanowo, obręb 0004”. inne 1419122
3/2020 WOŚ.6220.2.2020 wnioski o wydanie decyzji wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowane w m. Mirosław (obręb 0013) działka o nr ewid. 138. inne 1419122
2/2020 WOŚ.6220.5.2019 decyzje decyzja stwierdzajca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w miejscowości Słupno, gmina Słupno (obręb 0017), działki o nr ewid.: 288/9, 288/14, 288/20, 288/26, 288/30, 288/34, 288/37, 288/45, 288/51, 288/55, 288/58, 288/59, 288/68, 288/69, 288/72, 288/92, inne 1419122

[Liczba odsłon: 2638617]

przewiń do góry