Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
328 7. Nr sprawy SZP.271.1.7.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Słupno w trybie zaprojektuj i wybuduj Załęska Marzena 2021-07-23
319 5. Nr sprawy SZP.271.1.5.2021 Modernizacja przepompowni - ul. Bociania w Słupnie Załęska Marzena 2021-07-07
312 1. Nr sprawy SZP.271.1.1.2021 Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie  Etap I Załęska Marzena 2021-05-19
291 14. Nr sprawy SZP.271.1.14.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2020-2021 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2020-11-13
160 9. Nr sprawy SZP.271.1.9.2020 Świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2020-09-16
159 8. Nr sprawy SZP.271.1.8.2020 Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo - edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. - 30.06.2022r. Załęska Marzena 2020-07-29
154 3. Nr sprawy SZP.271.1.3.2020 Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-03-24
148 19. Nr sprawy SZP.271.1.21.2019 Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-01-02
141 13. Nr sprawy SZP.271.1.14.2019 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Słupno Załęska Marzena 2019-08-28
137 9. Nr sprawy SZP.271.1.10.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2019-06-21
100 8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej Ulicki Tomasz 2019-03-21
128 1. Nr sprawy SZP.271.1.1.2019 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-02-04
118 26. Nr sprawy WIR.271.1.26.2018 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy Załęska Marzena 2018-07-18
116 24. Nr sprawy WIR.271.1.24.2018 Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo. Załęska Marzena 2018-06-22
114 22. Nr sprawy WIR.271.1.22.2018 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2018-06-15
110 18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m Załęska Marzena 2018-06-04
109 17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni. Załęska Marzena 2018-05-30
107 15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m Załęska Marzena 2018-05-16
104 12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II Załęska Marzena 2018-05-07
103 11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni. Załęska Marzena 2018-04-30
101 9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II Załęska Marzena 2018-04-12
99 6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2018 Dostawa używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-03-12
89 17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Załęska Marzena 2018-01-09
90 18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2018r. Załęska Marzena 2018-01-02
87 15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie Załęska Marzena 2017-11-20
83 11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I Załęska Marzena 2017-09-01
72 2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Załęska Marzena 2017-04-06
73 3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji” Załęska Marzena 2017-03-16
70 1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji” Załęska Marzena 2017-03-06
62 11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2016 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Wykowie wraz z budową oświetlenia - I Etap realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i nfrastruktury" Załęska Marzena 2016-08-23
59 5. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2016-07-26
57 3. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2016-06-24
47 10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie Załęska Marzena 2015-11-19
15 14. Nr sprawy ZI.271.15.2013 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny) Załęska Marzena 2013-08-27
10 9. Nr sprawy ZI.271.9.2013 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie Załęska Marzena 2013-07-25
9 8. Nr sprawy ZI.271.8.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno Załęska Marzena 2013-06-27
5 4. Nr sprawy ZI.271.4.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu Załęska Marzena 2013-04-10

[Liczba odsłon: 2638631]

przewiń do góry