Strona główna BIP Biuletyn Informacji Publicznej
WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Słupno
Przetargi
17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
16. Nr sprawy WIR.271.1.16.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie
18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2018r.
15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie
14. Nr sprawy WIR.271.1.14.2017 Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo
13. Nr sprawy WIR.271.1.13.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca196km w miesiącach zimowych w sezonie 2017-2018 na terenie gminy Słupno
12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I
11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej
10. Nr sprawy WIR.271.1.10.2017 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap I
8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2017 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2017r.
9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno
7. Nr sprawy WIR.271.1.7.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 679/1 w Wykowie
6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budynku zaplecza o konstrukcji modułowej kontenerowej wraz z infrastrukturą, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących oraz dodatkowo dostawa 20szt. siedzisk dla gości dla zadania pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
5. Nr sprawy WIR.271.1.5.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Nr sprawy WIR.271.1.4.2017 Drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi na terenie gminy Słupno w 2017r.
2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R.
14. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno - wraz z infrastrukturą - Etap I
Przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej
15. Nr sprawy WIR.271.1.16.2016 Budowa oświetlenia w ramach zadania pn."Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie
16. Nr sprawy WIR.271.1.17.2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2017r.
13. Nr sprawy SJZ.271.1.14.2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości 196km w miesiącach zimowych w sezonie 2016-2017 na terenie gminy Słupno
9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą
10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą
12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2016 Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie
11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2016 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Wykowie wraz z budową oświetlenia - I Etap realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i nfrastruktury"
5. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie
5. Nr sprawy SJZ.271.1.5.2016 Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul.Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie
3. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie
2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2016 Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2016r.
15. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2015 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2016r.
17. Nr sprawy SJZ.271.1.17.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno
16. Nr sprawy SJZ.271.1.16.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14
12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2015 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn"ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"
14. Nr sprawy SJZ.271.1.14.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W"
13. Nr sprawy SJZ.271.1.13.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W"
4. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie"
10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie
11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2015 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości około 196 km w miesiącach zimowych w sezonie 2015-2016 na terenie gminy Słupno.
9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2015 Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno
6. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2015 Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r.
8. Nr sprawy SJZ.271.1.8.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 3,70 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul.Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania - Arkadia Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno"
7. Nr sprawy SJZ.271.1.7.2015 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
5. Nr sprawy SJZ.271.1.5.2015 - Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno
3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul.Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19)
2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2015 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Wykowo – droga 291687W
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2015 Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r.
13. Nr sprawy ZI.271.13.2014 Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych 2014-2015 na terenie gminy Słupno
12. Nr sprawy ZI.271.12.2014 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2015 na terenie gminy Słupno
11. Nr sprawy ZI.271.11.2014 Usługi szkoleniowe – szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Projektu www.e-slupno.eu w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
10. Nr sprawy ZI.271.10.2014 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 do placówek oświatowych w gminie Słupno
9. Nr sprawy ZI.271.9.2014 Roboty remontowo - budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką - zamówienie uzupełniające.
8. Nr sprawy ZI.271.8.2014 Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie
7. Nr sprawy ZI.271.7.2014 Przebudowa drogi gminnej Nr 291209W - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną
6. Nr sprawy ZI.271.6.2014 Dostawa samochodu pożarniczego – ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno
18. Nr sprawy ZI.271.19.2013 Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
4. Nr sprawy ZI.271.4.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim
5. Nr sprawy ZI.271.5.2014 Roboty remontowo – budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką
3. Nr sprawy ZI.271.3.2014 Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie
2. Nr sprawy ZI.271.2.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie
1. Nr sprawy ZI.271.1.2014 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie
23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu na rz.Słupiance, którą stanowi ulica Pocztowa wraz z drogami osiedlowymi – ul.Bociania, Żurawia, Orla o łącznej długości ok 3,60km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasów drogowych - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu.
22. Nr sprawy ZI.271.23.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Rydzyno – Płock o długości ok 3,60km, tj. od granicy Gminy Słupno w m.Rydzyno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (przy pętli autobusowej) poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Rydzyno – Płock o długości ok 3,60km, tj. od granicy Gminy Słupno w m.Rydzyno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (przy pętli autobusowej) poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno.
21. Nr sprawy ZI.271.22.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno
19. Nr sprawy ZI.271.20.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 4,12 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki – ul. Słowiańska przez Bielino do skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego – w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno.
20. Nr sprawy ZI.271.21.2013 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 81 km w miesiącach zimowych w sezonie 2013-2014 na terenie gminy Słupno
17. Nr sprawy ZI.271.18.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul.Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)
16. Nr sprawy ZI.271.17.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)
15. Nr sprawy ZI.271.16.2013 Zmiana konstrukcji dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie - modernizacja
13. Nr sprawy ZI.271.14.2013 Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. o dł. 420mb - II Etap
12. Nr sprawy ZI.271.13.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem na terenie gminy Słupno w 2013r.
11. Nr sprawy ZI.271.11.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym z funduszu sołeckiego na terenie gminy Słupno w 2013r.
14. Nr sprawy ZI.271.15.2013 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny)
10. Nr sprawy ZI.271.10.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno
6. Nr sprawy ZI.271.6.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym na terenie gminy Słupno w 2013r.
9. Nr sprawy ZI.271.9.2013 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie
7. Nr sprawy ZI.271.7.2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47).
8. Nr sprawy ZI.271.8.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno
5. Nr sprawy ZI.271.5.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu
3. Nr sprawy ZI.271.3.2013 Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie
4. Nr sprawy ZI.271.4.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu
2. Nr sprawy ZI.271.2.2013 Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W
1. Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie- Nr sprawy ZI.271.1.2013
Inne Informacje
« Strona główna BIP
Zamówienia publiczne do 30000 euro
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Gminy Słupno

Liczba odsłon: [1590771]