Strona główna BIP Biuletyn Informacji Publicznej
WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Słupno
Przetargi
14. Nr sprawy WIR.271.1.14.2018 Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych"
18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m
10. Nr sprawy WIR.271.1.10.2018 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno
15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m
13. Nr sprawy WIR.271.1.13.2018 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w 2018r.
17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni.
16. Nr sprawy WIR.271.1.16.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II
12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II
11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni.
9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II
8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej
7. Nr sprawy WIR.271.1.7.2018 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno
6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2018 Dostawa używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno
3. Emisja obligacji emitowanych przez Gminę Słupno
4. Nr sprawy WIR.271.1.4.2018 Dostawa fabrycznie nowego oraz używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno
5. Nr sprawy WIR.271.1.5.2018 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą
1. Nr sprawy WIR.271.1.1.2018 Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnieniem funkcji kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”
UZUPEŁNIENIE PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R.
2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2018 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R.
17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2018r.
16. Nr sprawy WIR.271.1.16.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie
15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie
14. Nr sprawy WIR.271.1.14.2017 Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo
13. Nr sprawy WIR.271.1.13.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca196km w miesiącach zimowych w sezonie 2017-2018 na terenie gminy Słupno
12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I
11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej
10. Nr sprawy WIR.271.1.10.2017 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap I
8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2017 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2017r.
9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno
7. Nr sprawy WIR.271.1.7.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 679/1 w Wykowie
6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budynku zaplecza o konstrukcji modułowej kontenerowej wraz z infrastrukturą, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących oraz dodatkowo dostawa 20szt. siedzisk dla gości dla zadania pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
5. Nr sprawy WIR.271.1.5.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
4. Nr sprawy WIR.271.1.4.2017 Drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi na terenie gminy Słupno w 2017r.
2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji”
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R.
14. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno - wraz z infrastrukturą - Etap I
Przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej
15. Nr sprawy WIR.271.1.16.2016 Budowa oświetlenia w ramach zadania pn."Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie
16. Nr sprawy WIR.271.1.17.2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2017r.
13. Nr sprawy SJZ.271.1.14.2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości 196km w miesiącach zimowych w sezonie 2016-2017 na terenie gminy Słupno
9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą
10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą
12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2016 Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie
11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2016 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Wykowie wraz z budową oświetlenia - I Etap realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i nfrastruktury"
5. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie
5. Nr sprawy SJZ.271.1.5.2016 Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul.Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie
3. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie
2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2016 Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2016r.
15. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2015 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2016r.
17. Nr sprawy SJZ.271.1.17.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno
16. Nr sprawy SJZ.271.1.16.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14
12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2015 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn"ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"
14. Nr sprawy SJZ.271.1.14.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W"
13. Nr sprawy SJZ.271.1.13.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W"
4. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie"
10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie
11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2015 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości około 196 km w miesiącach zimowych w sezonie 2015-2016 na terenie gminy Słupno.
9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2015 Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno
6. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2015 Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r.
8. Nr sprawy SJZ.271.1.8.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 3,70 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul.Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania - Arkadia Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno"
7. Nr sprawy SJZ.271.1.7.2015 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
5. Nr sprawy SJZ.271.1.5.2015 - Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno
3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul.Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19)
2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2015 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Wykowo – droga 291687W
1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2015 Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r.
13. Nr sprawy ZI.271.13.2014 Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych 2014-2015 na terenie gminy Słupno
12. Nr sprawy ZI.271.12.2014 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2015 na terenie gminy Słupno
11. Nr sprawy ZI.271.11.2014 Usługi szkoleniowe – szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Projektu www.e-slupno.eu w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
10. Nr sprawy ZI.271.10.2014 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 do placówek oświatowych w gminie Słupno
9. Nr sprawy ZI.271.9.2014 Roboty remontowo - budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką - zamówienie uzupełniające.
8. Nr sprawy ZI.271.8.2014 Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie
7. Nr sprawy ZI.271.7.2014 Przebudowa drogi gminnej Nr 291209W - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną
6. Nr sprawy ZI.271.6.2014 Dostawa samochodu pożarniczego – ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno
18. Nr sprawy ZI.271.19.2013 Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
4. Nr sprawy ZI.271.4.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim
5. Nr sprawy ZI.271.5.2014 Roboty remontowo – budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką
3. Nr sprawy ZI.271.3.2014 Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie
2. Nr sprawy ZI.271.2.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie
1. Nr sprawy ZI.271.1.2014 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie
23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu na rz.Słupiance, którą stanowi ulica Pocztowa wraz z drogami osiedlowymi – ul.Bociania, Żurawia, Orla o łącznej długości ok 3,60km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasów drogowych - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu.
22. Nr sprawy ZI.271.23.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Rydzyno – Płock o długości ok 3,60km, tj. od granicy Gminy Słupno w m.Rydzyno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (przy pętli autobusowej) poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Rydzyno – Płock o długości ok 3,60km, tj. od granicy Gminy Słupno w m.Rydzyno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (przy pętli autobusowej) poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno.
21. Nr sprawy ZI.271.22.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno
19. Nr sprawy ZI.271.20.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 4,12 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki – ul. Słowiańska przez Bielino do skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego – w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno.
20. Nr sprawy ZI.271.21.2013 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 81 km w miesiącach zimowych w sezonie 2013-2014 na terenie gminy Słupno
17. Nr sprawy ZI.271.18.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul.Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)
16. Nr sprawy ZI.271.17.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)
15. Nr sprawy ZI.271.16.2013 Zmiana konstrukcji dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie - modernizacja
13. Nr sprawy ZI.271.14.2013 Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. o dł. 420mb - II Etap
12. Nr sprawy ZI.271.13.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem na terenie gminy Słupno w 2013r.
11. Nr sprawy ZI.271.11.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym z funduszu sołeckiego na terenie gminy Słupno w 2013r.
14. Nr sprawy ZI.271.15.2013 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny)
10. Nr sprawy ZI.271.10.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno
6. Nr sprawy ZI.271.6.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym na terenie gminy Słupno w 2013r.
9. Nr sprawy ZI.271.9.2013 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie
7. Nr sprawy ZI.271.7.2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47).
8. Nr sprawy ZI.271.8.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno
5. Nr sprawy ZI.271.5.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu
3. Nr sprawy ZI.271.3.2013 Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie
4. Nr sprawy ZI.271.4.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu
2. Nr sprawy ZI.271.2.2013 Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W
1. Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie- Nr sprawy ZI.271.1.2013
Inne Informacje
« Strona główna BIP
Zamówienia publiczne do 30000 euro
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Gminy Słupno

Liczba odsłon: [1706737]