Sesja XVI z dnia 12 grudnia 2019 r.


Uchwała nr 111/XVI/19 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 112/XVI/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 113/XVI/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 114/XVI/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 115/XVI/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słupno na rok szkolny 2019/2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 116/XVI/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Zapis transmisji XVI posiedzenia Rady Gminy Słupno - zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13 08:51:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 13:25:56
  • Liczba odsłon: 725
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2638717]

przewiń do góry