ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 192/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 197/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 187/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 186/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 185/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 182/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 181/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 grudnia 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 181/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 180/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 179/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 grudnia 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 178/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 177/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej" Etap II o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 176/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu półkolonii zimowych w gminie Słupno "CZAS NA RELAKS, CZAS NA RUCH" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 175/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej" - ZAKRES II z ETAPU II o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 174/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Słupno Ankiety pn. "Badanie Opinii Mieszkańców Gminy Słupno" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 173/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 167/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 listopada 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 172/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 166/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 26 listopada 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 171/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki na realizację zadania pn:" Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 170/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 168/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy w Słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 167/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 166/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 165/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i urzędu Gminy wynikających z uchwały nr 179/XXIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 25 listopada 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 164/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 163/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 162/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Kartka Świąteczna Boże Narodzenia 2020" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 161/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 160/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 159/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2020-2021 na terenie gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 158/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 157/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 listopada 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 157/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 155/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 155/2020 z dnia9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 154/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:" Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2020-2021 na terenie gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 153/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy w Słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 152/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 151/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 150/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 października 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 149/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 148/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 października 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 147/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 146/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 października 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 143/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 142/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 października 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 142/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 141/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 140/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn."Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 139/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 138/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy Słupno wynikających z uchwały nr 176/XXVIII/20 Rady Gminy Słupno z dnia 15 października 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 137/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135a/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Słupno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 134/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 września 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 132/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 września 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 130/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn." Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w miejscowości Słupno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn."Organizacja systemu PSZOK" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku " Działania 5.2 "Gospodarka odpadami " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 129/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 128/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 127/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 września 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 127/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 125/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 124/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 września 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 124/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 123/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 122/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 121/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 września 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 121/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 120a/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Cekanowo" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 119/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 118/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 117/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 116/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Przedsiębiorca roku Gminy Słupno". zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 115/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów i odwozów do szkół i przedszkoli w Gminie Słupno, oraz opieki nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 114/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 113/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 sierpnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 113/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 112/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 111/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 166/XVII/20Rady Gminy Słupno z dnia 26 sierpnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 110/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 109/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 sierpnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 109/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 107/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 sierpnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ogłoszonego na portalu społecznościowym Facebook: fanpage Urząd Gminy Słupno oraz fanpage Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Słupno za święto przypadające 15 sierpnia 2020 r. zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. - 30.06.2022r." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 102/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 100/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 lipca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 100/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 99/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 24 lipca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 99/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94/2020 z dnia 17 lipca 2020 r . w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Gminnego Żłobka w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020-2029  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dl ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 lipca 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 lipca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 83/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 lipca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy Słupno wynikających z zarządzenia Nr 78/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 77/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 157/XXVI/20 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 75/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenia w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz obsługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. - 30.06.2022r." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta gminy Słupno Nr 72/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw  pracy Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie i oddziałów zamiejscowych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r.", w tym: Część 1 -Utrzymanie nawierzchni dróg gruzem betonowym/ Część 2- Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt)/ Część 3 - Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem/ Część 4 - Utwardzenie mieszanką asfaltową dróg na terenie Gminy Słupno/ Część 5 - Remont drogi gminnej - ul. Zakątek nr 291684W na terenie Gminy Słupno o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzanie Wójta Gminy Słupno Nr 66/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.   w sprawie zmiany zarządzenia nr 172/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 października 2018 r. oraz zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z z zarządzenia Nr 63/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na najlepszy artykuł do "Głosu Słupna" zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Ruchu zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 152/XXV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 28 maja 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 58/2020 Wójta gminy Słupno z dnia 19 maja 2020 r. zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 56/2020 Wójta gminy Słupno z dnia 18 maja 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie mian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rydzyno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Gminnego Żłobka w Słupnie zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie Regulaminu korzystania ze stacji zlewnej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Słupnie zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia  Nr 49/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 147/XXIV/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29 kwietnia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na najlepszy artykuł do "Głosu Słupna" zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Słupno, w pasach drogowych ulic na terenie Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji i systemu pracy w Urzędzie Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Słupno nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 roku  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 177/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słupno do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42A/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania i dokumentowania wyjść służbowych i prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Słupnie oraz zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 41/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 38/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 27marca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno w formule zaprojektuj i wybuduj, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.1 "Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" RPO WM na lata 2014-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat czynszu najemców gminnych lokali usługowych  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji i systemu pracy w Urzędzie Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadana pn. "Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn. "Kreatywnie i interaktywnie"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w celu przeprowadzania zajęć realizowanych w ramach projektu "Kreatywnie i interaktywnie" zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pojazdów służbowych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 135/XXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 3 marca 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ogłoszonego na portalu społecznościowym Facebook: fanpage Urząd Gminy Słupno oraz fanpage Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 lutego 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w lanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 24/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 16/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 lutego 2020 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn. "Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ogłoszonego na portalu społecznościowym Facebook: fanpage Urząd Gminy Słupno oraz fanpage Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczania w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podwyższenia czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Arkadia Mazowiecka-Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - ETAP II" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 127/XIX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2020 roku zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie oraz klas I Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w formie spisu z natury mebli oraz pozostałych nisko cennych składników majątku wchodzącego w skład wyposażenia pomieszczeń biurowych będących własnością Urzędu Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w formie spisu z natury drobnego sprzętu gospodarczego będącego własnością Urzędu Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 stycznia 2020 roku  zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w formie spisu z natury mebli oraz pozostałych nisko cennych składników majątku wchodzącego w skład wyposażenia pomieszczeń gospodarczych oraz Archiwum Zakładowego usytuowanych w budynku Urzędu Gminy Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słupno na 2020 rok, przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok oraz przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok dostosowanych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadana pn. "Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn. "Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-19 20:34:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 14:02:56
  • Liczba odsłon: 677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2358706]

przewiń do góry