Sesja XXXI z dnia 30 grudnia 2020 r.
 
Uchwała nr 193/XXXI/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 194/XXXI/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 195/XXXI/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2021 roku zobacz
 
Uchwała nr 196/XXXI/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020-2029 zobacz
 
Uchwała nr 197/XXXI/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
 
Uchwała nr 198/XXXI/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zobacz
 
Uchwała nr 199/XXXI/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz
 
Uchwała nr 200/XXXI/20 Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2021 rok zobacz
 
Uchwała nr 201/XXXI/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupno zobacz
 
Uchwała nr 202/XXXI/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego pod nazwą "Lokalny Program Osłonowy - wsparcia dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2021 rok" zobacz
 
Uchwała nr 203/XXXI/20 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Centrum usług Społecznych w gminie Słupno", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobacz
 
Uchwała nr 204/XXXI/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słupno zobacz
 
Uchwała nr 205/XXXI/20 w sprawie zatwierdza planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupno na 2021 rok zobacz
 
 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online XXXI posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-30 13:50:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 11:41:48
  • Liczba odsłon: 154
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353273]

przewiń do góry