pt_czesc_graficzna.pdf
ROK 2012

 

1. Nr sprawy ZI.271.1.2012

Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - I etap

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami 1-6

Załącznik Nr 7 - przedmiary robót

Załącznik Nr 8 - projekt umowy

1_-_opis_techniczny_-_br._drogowa.pdf

2_-_bioz_-_branza_drogowa.pdf

3_-_wykaz_czesci_graficznej_-_br.drogowa.pdf

4_-_plan_orientacyjny__01_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

5_-_plan_sytuacyjno_wysokosciowy__02_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

6_-_plan_sytuacyjno_wysokosciowy__03_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

7_-_plan_sytuacyjno_wysokosciowy__04_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

8_-_plan_sytuacyjno_wysokosciowy_05_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

9_-_profil_podluzny_06_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

10_-_przekroje_normalne_07_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

11_-_przekroje_poprzeczne_08_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

12_-_przekroje_poprzeczne_09_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

13_-_stwior_-_odcinek_1_-_br.drogowa.pdf

1_-_opis_techniczny_-_branza_sanitarna.pdf

1-_bioz_-_branza_sanitarna.pdf

1_-_stwior_-_branza_sanitarna.pdf

1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

2_projekt_zagospodarowaniam_terenu.pdf

3_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

4_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

5_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej.pdf

6_profile_przykanalikow.pdf

opis_techniczny_-_kd_wiejska.pdf

bioz_-kd_wiejska.pdf

pzt_-_rys._nr_1_wiejska.pdf

pzt_-_rys._nr_2_wiejska.pdf

wiejska_profil_kan._deszczowej_-_rys._nr_3.pdf

wiejska_profil_kan._deszczowej_-_rys._nr_4.pdf

wiejska_profil_kan._deszczowej_-_rys._nr_5.pdf

wiesjka_profile_kan._deszczowej_-_rys._nr_6.pdf

stwior-_kd__wiejska.pdf

1opracowanie_ogolne__warunki_uzgodnienia_opinie.pdf

UZUPEŁNIENIE SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zapytania ofertowe wraz z odpowiedziami

d-04.03.01-oczyszczenie_i_skropienie_rev1.pdf

d-04.04.02-podbudowa_z_klsm_rev1.pdf

d-05.03.05.a-wykonanie_warstwy_scieralnej_z_ac11s_rev1.pdf

d-05.03.05.b-wykonanie_warstwy_wiazacej_z_ac16w_rev1.pdf

szczegol_umocnienia_rowu.pdf

2. Nr sprawy ZI.271.2.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami Nr 1-5

Załącznik Nr 6 - projekt umowy

Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

------

 


ROK 2011

 

1. Nr sprawy 271/1/2011

Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16+1

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami 1-6
Zapytanie wraz z odpowiedzią - 1


2. Nr sprawy ZI.271.2.2011

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700 mb

Ogłoszenie

SIWZ

Zalaczniki_1-6

Załącznik_7

Załącznik 8

Plan sytuacyjny - część I-sza

Plan sytuacyjny - część II-ga

Profil_podłużny

Opis_techniczny_przedmiotu_zamówienia_

Rysunki typowe

STWIOR

Badania geologiczne

Korekta numeracji studni

Przyłącze_do_działki_nr_301/39

Zmiana SIWZ - 1


3. Nr sprawy ZI.271.3.2011

Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino - Wirginia, gmina Słupno
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
Szkic sytuacyjny
Decyzja
STWIOR
Przedmiar robót


4. Nr sprawy ZI.271.4.2011

Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami 1-6

SIWZ załącznik 7

SIWZ załącznik 8

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - 1

Plan sytuacyjny - 1

Profil podłużny - 1

BIOZ - 1

STWIOR - 1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - 2

Plan sytuacyjny - 2

Profil sieci - 2

Profile przyłączy - 2

Studzienka typowa - 2

BIOZ - 2

STWIOR - 2

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - 3

Plan sytuacyjny - 3

Profil sieci - 3

BIOZ - 3

STWIOR - 3


5. Nr sprawy ZI.271.5.2011

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i w drodze o  nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul.Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41) 
Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 7
SIWZ załącznik nr 8
Opis techniczny przedmiotu zamówienia - sieć wodociągowa
Zagospodarowanie terenu - sieć wodociągowa
Profil podłużny sieci wodociągowej - cz.I
Profil podłużny sieci wodociągowej - cz.II
BIOZ - sieć wodociągowa
STWIOR - sieć wodociągowa
Opis techniczny przedmiotu zamówienia - kanalizacja sanitarna
Zagospodarowanie terenu - kanalizacja sanitarna
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - część I
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - część II
Studzienka typowa
BIOZ - kanalizacja sanitarna
STWIOR - kanalizacja sanitarna


6. Nr sprawy ZI.271.6.2011

Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11 ) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)
Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami nr 1-7
SIWZ - załącznik nr 8
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Zagospodarowanie terenu
Profil podłużny sieci wodociągowej - część I
Profil podłużny sieci wodociągowej - część II
Profil podłużny sieci wodociągowej - część III
BIOZ
STWIOR


7. Nr sprawy ZI.271.7.2011

Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie
Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami Nr 1-6
SIWZ - załącznik Nr 7
SIWZ - załącznik Nr 8
Opis techniczny przedmiotu zamówienia - CZEŚĆ I
Projekt zagospodarowania terenu - 1
Projekt zagospodarowania terenu - 2
Projekt zagospodarowania terenu - 3
Projekt zagospodarowania terenu - 4
Projekt zagospodarowania terenu - 5
Projekt zagospodarowania terenu - 6
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-rys_7
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-_rys._8
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-_rys_9
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-_rys_10
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-_rys_11
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Krolewskiej_-_rys_12
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Krolewskiej_-_rys__13
Profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Wisniowej-__rys_14
Profil_rurociagu_tlocznego_w_ul._Mazowieckiej_-_rys_15
Profil_rurociagu_tlocznego_w_ul._Mazowieckiej_-_rys_16
Profile_przylaczy_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Mazowieckiej_-_rys._17
Profile_przylaczy_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Krolewskiej_-_rys_18
Profile_przylaczy_kanalizacji_sanitarnej_w_ul._Wisniowej_-_rys._19
Schemat_studni_insp._rurociagu_tlocznego_rys20
Przepompownie
Bioz_-_Mazowiecka
STWIOR_Mazowiecka
Opis_techniczny_przedmiotu_zamówienia_-_CZĘŚĆ II
Zagospodarowanie_terenu_ul._Św._Huberta_1
Zagospodarowanie_terenu_ul._Ceglana_i_Bukowa_1
Zagospodarowanie_terenu_ul._Ceglana_i_Bukowa_2
Zagospodarowanie_terenu_ul._Ustronie_i_Chabrowa1
Zagospodarowanie_terenu_ul._Ustronie_i_Chabrowa2
Kanalizacja_grawitacyjna_ul._Św._Huberta
Kanalizacja_grawitacyjna_ul._Ceglana
Kanalizacja_grawitacyjna_ul._Bukowa
Kanalizacja_grawitacyjna_ul._Ustronie
Kanalizacja_grawitacyjna_ul._Chabrowa
Rurociag_tłoczny_ul._Św. Huberta
Rurociag_tloczny_ul._Ceglana
Rurociag_tloczny_ul._Bukowa
Rurociag_tloczny_ul._Ustronie
Rurociag_tloczny_ul._Chabrowa
Profile_przylaczy_ul._Św._Huberta

Profile_przylaczy_ul._Ceglana
Profile_przylaczy_ul._Bukowa
Profile_przylaczy_ul._Ustronie
Profile_przylaczy_ul._Chabrowa
Studnia_inspekcyjna
Przepompownia_P 1_-_ul._Św._Huberta
Przepompownia_P 2_-_ul._Ceglana
Przepompownia_P 3_-_ul._Bukowa
Przepompownia_P_4_-_ul._Ustronie
Przepompownia_P_5__-_ul.Chabrowa
BIOZ -_ul._Św._Huberta,_Ceglana
STWIOR_-_ul._Św._Huberta,_Ceglana
Opis_techniczny_przedmiotu_zamówienia_- CZĘŚĆ III
Plan_zagospodarowania_-_cz._1
Plan_zagospodarowania_-_cz. 2
Profil_podluzny_sieci_-_cz. 1
Profil_podluzny_sieci_-_cz._2
Profil_podluzny_sieci_-_cz._3
Profil_podluzny_przylacza_ks_
Studzienka_typowa
Tabela_przylaczy
BIOZ_
STWIOR
Przejście_pod_droga_krajowa_nr_62
Zmiana_treści_specyfikacji_-_1

8. Nr sprawy  ZI.271.8.2011

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu - "Moje boisko - ORLIK 2012"
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ  
Załącznik Nr 2 do SIWZ-cz.I
Załącznik Nr 2 do SIWZ-cz.II
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Projekt architektoniczno - budowlany - opis - część 1
jw. opis - część 2
jw. opis - część 3
jw. opis - część 4
jw. opis - część 5
jw. opis - część 6 - PZT
jw. opis - część 7
jw. opis - część 8
Projekt architektoniczno - budowlany - część graficzna - Projekt zagospodarowania terenu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-24 14:31:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Załęska Marzena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 07:33:26
  • Liczba odsłon: 159591
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2358701]

przewiń do góry