Ogłoszenie

  ROK 2010

 

1. Nr sprawy 341/1/2010

Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m.Stare Gulczewo, gm. Słupno

Ogłoszenie

2. Nr sprawy 341/2/2010

Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powiatową nr 2941 w Święcieńcu

Ogłoszenie


 3. Nr sprawy 341/3/2010

Oświetlenie ulicy Zagłoby (na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Rucianej), ulicy Senatorskiej (na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Rogozińskiej) oraz ulicy Hajduczka w miejscowości Nowe Gulczewo, gm. Słupno
Ogłoszenie


 
4. Nr sprawy 341/4/2010

Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach
Ogłoszenie


 5. Nr sprawy 341/5/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II etap - osiedle Nad Grodziskiem w Słupnie (ul.Kalinowa, ul. Słoneczna, ul.Źródlana)
Ogłoszenie


6. Nr sprawy 341/6/2010

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Fiołkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 282/17)
Ogłoszenie


7. Nr sprawy 341/7/2010

Budowa sieci wodociągowej w ul.Biedronki, ul.Lawendowej i ul.Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/38, 299/40, 299/45, 299/47, 300/30)
Ogłoszenie


8. Nr sprawy 341/8/2010

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9)
Ogłoszenie


9. Nr sprawy 341/9/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zbrojowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/9, 166/10)
Ogłoszenie


10. Nr sprawy 341/10/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul.Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)
Ogłoszenie


11. Nr sprawy 341/11/2010

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Calineczki i ulicy Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41)
Ogłoszenie

12. Nr sprawy 341/12/2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sentatorskiej, ul.Chmielowej i ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie - II etap 
Ogłoszenie
 

13. Nr sprawy 341/13/2010

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - ORLIK 2012"

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

14. Nr sprawy 341/17/2010

Przebudowa drogi gminnej nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. o dł. 625 mb
Ogłoszenie


15. Nr sprawy 341/18/2010

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W od ul. Klonowej do drogi nr 62 w Słupnie
Ogłoszenie


16. Nr sprawy 341/19/2010

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn"Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


17. Nr sprawy 341/20/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)
Ogłoszenie

18. Nr sprawy 341/21/2010

Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie
Ogłoszenie

Ogłoszenie

19. Nr sprawy 341/22/2010

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 34) w Barcikowie na odcinku o długości 280 mb
Ogłoszenie


20. Nr sprawy 341/23/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20)
Ogłoszenie
Ogłoszenie


ROK 2011

 

1. Nr sprawy 271/1/2011

Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16+1

Ogłoszenie

2. Nr sprawy ZI.271.2.2011

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700 mb Ogłoszenie

Ogłoszenie


3. Nr sprawy ZI.271.3.2011

Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino - Wirginia, gmina Słupno
Ogłoszenie

4. Nr sprawy ZI.271.4.2011

Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)
Ogłoszenie

5. Nr sprawy ZI.271.5.2011

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i w drodze o  nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul.Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41) 
Ogłoszenie

6. Nr sprawy ZI.271.6.2011

Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11 ) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)
Ogłoszenie

7. Nr sprawy ZI.271.7.2011

Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie
Ogłoszenie

8. Nr sprawy  ZI.271.8.2011

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu - "Moje boisko - ORLIK 2012"
Ogłoszenie


9. Nr sprawy  ZI.271.9.2011

Pełnienie funkcji koordynatora projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie


10. Nr sprawy  ZI.271.10.2011

Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie

11. Nr sprawy  ZI.271.11.2011

Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie

12. Nr sprawy  ZI.271.12.2011

Pełnienie funkcji głównego informatyka projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie

13. Nr sprawy  ZI.271.13.2011

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie
Poprawa błędu w ogłoszeniu o zamówieniu
Sprostowanie

14. Nr sprawy  ZI.271.14.2011

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie
Ogłoszenie


15. Nr sprawy  ZI.271.15.2011

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie
 
16. Nr sprawy  ZI.271.16.2011
Przebudowa zatoki autobusowej (placu postojowego) przy drodze krajowej nr 62 - dz. o nr ew. 406/4 w Słupnie

Ogłoszenie

17. Nr sprawy  ZI.271.17.2011
Dostawa mebli i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie

18. Nr sprawy  ZI.271.18.2011
Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie
Ogłoszenie

19. Nr sprawy  ZI.271.19.2011
Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
Ogłoszenie

20. Nr sprawy  ZI.271.20.2011
Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie
Ogłoszenie

21. Nr sprawy  ZI.271.21.2011
Budowa oświetlenia ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno
Ogłoszenie

22. Nr sprawy  ZI.271.23.2011
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2011-2012
Ogłoszenie

23. Nr sprawy  ZI.271.24.2011
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2011-2012
Ogłoszenie

24. Nr sprawy  ZI.271.25.2011
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 do placówek oświatowych w gminie Słupnie.
Ogłoszenie

25. Nr sprawy  ZI.271.27.2011
Instalacja i podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk na okres 36 miesięcy w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie

26. Nr sprawy  ZI.271.29.2011
Instalacja i podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk na okres 36 miesięcy w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie


ROK 2012

 

1. Nr sprawy ZI.271.1.2012

Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - I etap

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Nr sprawy ZI.271.2.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie


3. Nr sprawy ZI.271.3.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie


4. Nr sprawy ZI.271.4.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej - Rejon Nr 1 oraz dróg gruntowych - Obwód Nr 1, 2 i 3 w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie


5. Nr sprawy ZI.271.5.2012

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo"

Ogłoszenie

 

6. Nr sprawy ZI.271.6.2012

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji planowanych do realizacji w latach 2012-2014 na terenie Gminy Słupno

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


7. Nr sprawy ZI.271.7.2012

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na terenie gminy Słupno w 2012 roku

Ogłoszenie


8. Nr sprawy ZI.271.8.2012

Wykonanie boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z placem zabaw dla dzieci

Ogłoszenie

 

9. Nr sprawy ZI.271.10.2012

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Słupnie

Ogłoszenie


10. Nr sprawy ZI.271.12.2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2


11. Nr sprawy ZI.271.13.2012

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Ogłoszenie


12. Nr sprawy ZI.271.14.2012

Karosaż samochodu pożarniczego STAR 244 GBA 2,5/16/8 (marka - typ JELCZ 005) będący w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie, Gmina Słupno.

ogloszenie_-_14_-_2012.pdf


13. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno w okresie od 28.08.2012 do 27.08.2015

Ogłoszenie


14. Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap II

Ogloszenie


15. Nr sprawy ZI.271.17.2012

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3.900.000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwę "Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - Etap I i I

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia - 1
Zmiana ogłoszenia - 2

16. Nr sprawy ZI.271.18.2012

Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem i gruzem betonowym na terenie gminy Słupno w 2012r.

Ogłoszenie

1 7 . Nr sprawy ZI.271.1 9 .2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych w sezonie 2012-2013 na terenie gminy Słupno.

ogloszenie_-_19.pdf

 

18 . Nr sprawy ZI.271.20.2012

Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Bawiąc się i ucząc poznajemy świat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ogloszenie_-20-2012.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_pomoce_dydaktyczne.pdf


 

ROK 2013


1. Nr sprawy ZI.271.1.2013

Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie

ogloszenie_o_przetargu_-_1_-_2013.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-02 15:39:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 10:27:22
  • Liczba odsłon: 44181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2437925]

przewiń do góry