WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
 

  WSZYSTKIE WNIOSKI NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.
 

 

SO-1 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH zobacz

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO zobacz

 

 

SO-2 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO zobacz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO pobierz

 

 

SO-3 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW) zobacz

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO   pobierz

  ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO pobierz
 

SO-4 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL - pobierz

 

SO-7 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW) zobacz

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO  pobierz

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO pobierz

 

SO-11 WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY SŁUPNO WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE, NA JEGO WNIOSEK zobacz

 

DEKLARACJA pobierz

 

SO-12 DOPISYWANIE DO SPISU WYBORCÓW zobacz  

 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW pobierz

 

 

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW (OBYWATELA UE) pobierz

 
  SO-13 WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY SŁUPNO OBYWATELI PAŃSTW  
  CZŁONKOWSKICH  UNII EUROPEJSKIEJ, NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI zobacz  

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE pobierz

DEKLARACJA pobierz

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE pobierz

 

 

SO-14 UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW GMINY SŁUPNO zobacz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW pobierz

 

SO-15 REKLAMACJA DOTYCZĄCA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STAŁYM REJESTRZE WYBORCÓW zobacz

 

PEŁNOMOCNICTWO pobierz

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

USC-1 REJESTRACJA URODZEŃ zobacz    

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-2 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I JEGO REJESTRACJA zobacz  

 

USC-3 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO NA WNIOSEK I WE WSKAZANYM MIEJSCU zobacz

PODANIE O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO pobierz

 

USC-4 ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM  zobacz

 

USC-5 REJESTRACJA ZGONÓW zobacz  

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-6 TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG zobacz

Nr1 WNIOSEK O WPISANIE AKTU URODZENIA pobierz

Nr2 WNIOSEK O WPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA pobierz

Nr2a OŚWIADCZENIE O WYBORZE NAZWISK pobierz

Nr3 WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU pobierz

Nr4 DRUK PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-7 REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW, KTÓRE NASTĄPIŁY ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁY TAM ZAREJESTROWANE zobacz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

WNIOSEK O REJESTRACJĘ URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU pobierz

 

USC-8 ODTWARZANIE TREŚCI AKTÓW STANU CYWILNEGO zobacz

DRUK OŚWIADCZENIA O WYBORZE NAZWISK pobierz

DRUK PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-9 OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO zobacz  

PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UZNANIE OJCOSTWA zobacz

 

USC-10 OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO zobacz

PODANIE O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ ŻONY OJCA pobierz

 

USC-11 OŚWIADCZENIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO zobacz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA pobierz

 

USC-12 OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO zobacz

PODANIE O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA pobierz

 

USC-13 OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NAZWISKA PIERWSZEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA zobacz

PODANIE O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWISKA PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA pobierz

 

USC-14 UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO zobacz

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-15 SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO zobacz

WNIOSEK O SPROSTOWANIE pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-16 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ zobacz

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-17 UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ zobacz   

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA O ROZWODZIE, SEPARACJI LUB UNIEWAŻNIENIU MAŁŻEŃSTWA WYDANE W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-18 WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO zobacz

Nr1 WNIOSEK O WYDANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO pobierz

Nr2 WNIOSEK O WYDANIE I PRZESŁANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO pobierz

Nr3 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-19 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH, ZE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO zobacz

PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO pobierz

 

USC-20 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYJĘTYCH SAKRAMENTACH zobacz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘTYCH SAKRAMENTACH pobierz

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-21 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO zobacz

Nr1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU STANU CYWILNEGO pobierz

Nr2 WNIOSEK O WYDANIE I PRZESŁANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU STANU CYWILNEGO pobierz

Nr3 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA pobierz

 

USC-22 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM zobacz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM pobierz

 

USC-23 ORZEKANIE O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA zobacz

WNIOSEK O ZMIANĘ IMIONA (IMION)/NAZWISKA/ NAZWISKA RODOWEGO pobierz

 

USC-24 UDOSTĘPNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ ICH AKT ZBIOROWYCH I SKOROWIDZÓW NIE PRZEKAZANYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, POMIMO UPŁYWU 100 LAT OD ZAMKNIĘCIA KSIĘGI URODZEŃ ORAZ 80 LAT OD ZAMKNIĘCIA KSIĘGI MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW zobacz  

PISEMNE ZGŁOSZENIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, UWIERZYTELNIONEGO ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU I REPRODUKCJI Z KSIĄG STANU CYWILNEGO, DOKUMENTÓW ZBIOROWYCH I SKOROWIDZÓW-PO WYKAZANIU INTERESU PRAWNEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ pobierz

PISEMNE ZGŁOSZENIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, NIEUWIERZYTELNIONEGO ODPISU, WYPISU I REPRODUKCJI Z KSIĄG STANU CYWILNEGO, DOKUMENTÓW ZBIOROWYCH I SKOROWIDZÓW pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-17 12:26:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 12:35:11
  • Liczba odsłon: 4802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351191]

przewiń do góry