Wysyłanie e-faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych - regulamin wniosek-doc   ,   wniosek-pdf

WNIOSEK O UMORZENIE/ODROCZENIE SPŁATY/ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH zobacz

PROŚBA O UDZIELENIE USTAWOWEGO ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM
Z TYTUŁU ZAKUPU ZIEMI pobierz


KARTA INFORMACYJNA: ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM zobacz

KARTA INFORMACYJNA: UMORZENIE PODATKU ROLNEGO, UMORZENIE ODSETEK LUB ROZŁOŻENIE NA RATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE zobacz

KARTA INFORMACYJNA: ZWOLNIENIE I ULGA Z PODATKU ROLNEGO GRUNTÓW ZAKUPIONYCH,  PRZEZNACZONYCH  NA UTWORZENIE NOWEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO DO POWIERZCHNI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 HA. zobacz

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS pobierz


 PODATEK LEŚNY

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 r. - zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny z dnia 3 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz.1126


OSOBY PRAWNE - pobierz

  OSOBY FIZYCZNE - pobierz


PODATEK ROLNY

Uchwała nr 116/XVI/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1105


OSOBY PRAWNE - pobierz

OSOBY FIZYCZNE - pobierzPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Uchwała Nr 107/XV/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z dnia 30 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz.1104


OSOBY PRAWNE - pobierz

OSOBY FIZYCZNE - pobierz


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Uchwała Nr 109/XV/19 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2020 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 


Deklaracja DT-1 pobierz

Załącznik do deklaracji DT-1 pobierz

 


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO informacja

Wzór wniosku (pdf edytowalny) -  pobierz

Wzór zestawienia faktur pobierz

Załącznik do wniosku -PKD pobierz  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-18 08:11:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-11 12:27:08
  • Liczba odsłon: 4980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2292644]

przewiń do góry