Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania oraz  udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania oraz  udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8", w m. Cekanowo obręb 0004 zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania oraz  udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w m. Mirosław (obręb 0013) działka o nr ewid.138 zobacz


Informacja w sprawie możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Słupno przez Spółki Wodne zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki,m. Słupno zobacz

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Płockiego i wydania pozwolenia wodno prawnego zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8", w m. Cekanowo obręb 0004 zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki,m. Słupno zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania dot. zmiany sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8 w m. Cekanowo zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki,m. Słupno zobacz

Obwieszczenie dot. "Przebudowa układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączone z modernizacją układu ssawnego w bazie Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno" zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 30.09.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Montaż urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr XVI na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Borowiczkach Pieńkach k/Płocka na działce o nr ew. 155/14 obręb 00003 Borowiczki Pieńki" zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 04.09.2019r dot. wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Montaż urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych z otworu studziennego nr XVI na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Borowiczkach Pieńkach k/Płocka na działce o nr ewid. 155/14 obręb Borowiczki Pieńki" zobacz

Wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 19.08.2019r dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego zobacz

Informacja w sprawie udzielenia Spółce Wodnej Borowiczki dotacji z budżetu Gminy Słupno zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 14.05.2019r dot. przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 13.03.2019r dot. przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 29.01.2019r dot. przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 17.12.2018r zawiadamiające Strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz


Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 17.12.2018r informujące wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 29.11.2018r dot. przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 20.11.2018r dot. wydania postanowienia w sprawie postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Obwieszczenie  Wójta Gminy Słupno z dnia 23.10.2018 r. informujące iż w dniu 18.10.2018r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stanicy Wodnej w Liszynie.  zobacz

Obwieszczenie  Wójta Gminy Słupno z dnia 23.10.2018 r. informujące iż w dniu 18.10.2018r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stanicy Wodnej w Liszynie.  zobacz

zawiadamiające Strony postępowania o przekazaniu uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w ramach toczącego się postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stanicy wodnej w Liszynie" zobacz

Obwieszczenie  Wójta Gminy Słupno z dnia 22.10.2018 r. zawiadamiające Strony postępowania o przekazaniu uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia do organu opiniującego oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w ramach toczącego się postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stanicy wodnej w Liszynie" zobacz
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 04.09.2018r dot. przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 04.09.2018r dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie układu hydraulicznego pompowni ropy I nitki połączonej z modernizacją układu ssawnego na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie administracyjnego  zobacz

Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie informuje, iż właściciele poszkodowani przez uciążliwe działanie bobrów na terenie Gminy Słupno mogą składać wnioski o odszkodowanie do odpowiednich organów. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tutaj lub pod numerem telefonu 24 262 05 34

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca w sprawie przyjęcia zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zobacz

Obwieszczenie  Wójta Gminy Słupno z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stanicy wodnej w Liszynie" zobacz

Obwieszczenie z dnia 18.05.2018 o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajęcego na "Przebudowie istniejącej linii napięciowej 110kV Podolszyce-Plebanka" zobacz

Obwieszczenie z dnia 19.04.2018 o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajęcego na "Przebudowie istniejącej linii napięciowej 110kV Podolszyce-Plebanka" zobacz


Obwieszczenie o zawiadomieniu stron z dnia 09.04.2018 zobacz


Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 22.03.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110kV Podolszyce-Plebanka" zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji- Produkcji Płyt Ognioodpornych w miejscowości Mirosław 26A na działkach o nr ewid. 19/4, 100, 138"  zobacz

 

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z nowym materiałem dowodowym dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.08.2015r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Instalacji - Produkcja Płyt Ognioodpornych w m. Mirosław 26A na działkach  o nr ew. 19/4 i 138  zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Przystosowanie rurociągu na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie  zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o przedłożeniu przez pełnomocnika Inwestora - raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz przekazaniu go do organów uzgadniający oraz opiniujących w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Przystosowanie rurociągu na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji dla  przedsięwzięcia pn.: "Przystosowanie rurociągu na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie   zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania  pn. Przystosowanie rurociągów na odcinku wschodnim do możliwości tłoczenia z Płocka do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przystosowanie rurociągu na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie " zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o przedłużeniu postępowania o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Przystosowanie rurociągów na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia z Płocka do Adamowa. Baza Miszewko Strzałkowskie ” zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupno na lata 2017- 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" zobacz

 

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek firmy "GAMIX" Artur Motylewski zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu ropy naftowej na terenie bazy Miszewka Strzałkowskiego zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.08.2015r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Instalacji - Produkcja Płyt Ognioodpornych w m. Mirosław 26A na działkach  o nr ew. 19/4 i 1 38 zobacz

 

wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńk i zobacz

 

Obwieszczenie informujące wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie informujące Strony postępowania o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki   zobacz

Obwieszczenie informujące wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na działkach o nr ew. 265/8, 266/5, 267/1 obręb Cekanowo, gmina Słupno zobacz

Obwieszczenie informujące Strony postępowania o możliwości zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się do jego treści przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o ponownym przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o ponownym przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie informujące wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z nowa dokumentacją sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na działkach o nr ew. 265/8, 266/5, 267/1 obręb Cekanowo, gmina Słupno zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień dla wykonania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentacji złożonej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z przedłożonym w dniu 01.02.2017r. uzupełnieniem do raportu oraz z postanowieniem RDOŚ z dnia 15.02.2017r.)dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na działkach o nr ew. 265/8, 266/5, 267/1 obręb Cekanowo, gmina Słupno zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczej VIb o maksymalnej głębokości 28 metrów, zdolności poboru ok 60m 3 /h na działkach o nr. ewid. 117/2 i 119/2 obr. 0003 Borowiczki Pieńki zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z przedłożonymi uzupełnieniami do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na działkach o nr ew. 265/8, 266/5, 267/1 obręb Cekanowo, gmina Słupno zobacz

 

Obwieszczenie  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym na działkach o nr ew. 265/8, 266/5, 267/1 obręb Cekanowo, gmina Słupno zobacz

 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w miejscowości Wykowo zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w miejscowości Wykowo zobacz

 

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa stanicy wodnej w Liszynie " zobacz  

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o możliwości zapoznania się z i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w miejscowości Wykowo zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w miejscowości Wykowo zobacz

 

Obwieszczenie zawiadamiające Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem w miejscowości Wykowo zobacz

 

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Słupno zobacz

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupno:

Informacje ogólne

  Wykaz firm w zakresie opróżniania zbiorników

Uchwała Rady Gminy Słupno

Wniosek

 

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Królewskiej w Cekanowie zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z uzbrojeniem terenu działki nr 34/12 w Starym Gulczewie, gm. Słupno zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Liszyno-Wykowo zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png zbiornikowej na gaz płynny propan – butan z trzema zbiornikami naziemnymi o pojemności V = 6.400 l każdy, usytuowanymi na ternie działek nr 109/2, 109/3, 109/4 zlokalizowanych w miejscowości Mijakowo gm. Słupno zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przekazaniu wniosku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)” zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 185 m 3 /h z zastępczego otworu studziennego nr K-1A i obudowy studni K-1A w Borowiczkach Pieńkach zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przekazaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dot. wydania postanowienia nr BG. 6220.17.2013 z dnia 30.10.2013 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przekazaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie i zaopiniowanie w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia    pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przekazaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie i zaopiniowanie w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko    pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zatwierdzenia " Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Gąbin (482) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Słupno, Gąbin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Gostynin, Pacyna, Łąck, Nowy Duninów oraz miast: Płock, Gostynin i Gąbin w województwie mazowieckim zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania o możliwości sprzeciwu co do zawieszenia postępowania dotyczącego sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dot. wydania postanowienia nr BG. 6220.17.2013 z dnia 9.05.2014 zawieszającego  na wniosek strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno, w ramach zadania Arkadia Mazowiecka zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) " zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)" zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont pompowni Wykowo    gm. Słupno” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) " zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,w ramach zadania Arkadia Mazowiecka zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,w ramach zadania Arkadia Mazowiecka zobacz  

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) " zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) " zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w zakresie wydania postanowienia prostującego błąd pisarski dot. przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe  rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie) " zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Arkadia Mazowiecka -  przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno, tj. od granicy Gminy Słupno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną w m. Rydzyno” zobacz  

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,w ramach zadania Arkadia Mazowiecka zobacz

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki przez Bielino do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Wawrzyńca Sikory w miejscowości Liszyno zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Arkadia Mazowiecka -  przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno, tj. od granicy Gminy Słupno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną w m. Rydzyno” zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Arkadia Mazowiecka -  przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno, tj. od granicy Gminy Słupno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną w m. Rydzyno zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z częścią biurowo – socjalną wraz z zagospodarowaniem działki nr 74/8 położonej w Starym Gulczewie, gm. Słupno zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki przez Bielino do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Wawrzyńca Sikory w miejscowości Liszyno zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki przez Bielino do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Wawrzyńca Sikory w miejscowości Liszyno zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, na odcinku od ul. Kościelnej, do istniejącej przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mirosławiu i Gulczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej – długość drogi około 1208 m oraz budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku długości około 750 m od skrzyżowania dróg gminnych w Mirosławiu do skrzyżowania z ul. Mazowiecką w Cekanowie oraz budowie kanalizacji deszczowej długości około 300 m w gruntowej drodze gminnej (działka nr 111/1) na odcinku od zatoki autobusowej w Gulczewie Starym do włączenia do rowu (działka 65) zobacz

 

Obwieszczenie Zarządu ZGRP o wszczęciu konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz  ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” – w ramach toczącej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów dokumentów

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami jest dostępna tutaj:

http://zgrp.bip.org.pl/?tree=104,Og%C5%82oszenia%20i%20komunikaty

 

Obwieszczenie dotyczące udziału społeczeństwa w związku z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji – Produkcji Płyt  Ognioodpornych w Miejscowości Mirosław 26a na Działkach Nr 19/4 i 138 zobacz  

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz  

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Mirosławiu i Gulczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej – długość drogi około 1208 m oraz budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku długości około 750 m od skrzyżowania dróg gminnych w Mirosławiu do skrzyżowania z ul. Mazowiecką w Cekanowie oraz budowie kanalizacji deszczowej długości około 300 m w gruntowej drodze gminnej (działka nr 111/1) na odcinku od zatoki autobusowej w Gulczewie Starym do włączenia do rowu (działka 65) zobacz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie drogi gminnej w Mirosławiu i Gulczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej – długość drogi około 1208 m oraz budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku długości około 750 m od skrzyżowania dróg gminnych w Mirosławiu do skrzyżowania z ul. Mazowiecką w Cekanowie oraz budowie kanalizacji deszczowej długości około 300 m w gruntowej drodze gminnej (działka nr 111/1) na odcinku od zatoki autobusowej w Gulczewie Starym do włączenia do rowu (działka 65) zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni nr IV C położonej na terenie gminnego ujęcia wody Wirginia w Bielinie, gm. Słupno zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu DN 700 o dł. Ok. 600 m oraz rurociągu DN 600 o dł. ok. 50 m i włączenie ich w układ technologiczny Bazy Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie Zarządu ZGRP o wszczęciu konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”– w ramach toczącej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami jest dostępna tutaj:

http://zgrp.bip.org.pl/?tree=207,Program%20Operacyjny%20Pomoc%20Techniczna%202007-2013

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu DN 700 o dł. Ok. 600 m oraz rurociągu DN 600 o dł. ok. 50 m i włączenie ich w układ technologiczny Bazy Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.9.2014 z dnia 24.09.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Słupno – Liszyno oraz dróg osiedlowych – ul. Bociania, Żurawia i Orla zobacz

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu DN 700 o dł. Ok. 600 m oraz rurociągu DN 600 o dł. ok. 50 m i włączenie ich w układ technologiczny Bazy Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego  na przebudowie sieci wodociągowej, na odcinku od ul. Kościelnej, do istniejącej przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu DN 700 o dł. Ok. 600 m oraz rurociągu DN 600 o dł. ok. 50 m i włączenie ich w układ technologiczny Bazy Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie rurociągu DN 700 o dł. Ok. 600 m oraz rurociągu DN 600 o dł. ok. 50 m i włączenie ich w układ technologiczny Bazy Miszewko Strzałkowskie zobacz

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie Instalacji – Produkcji Płyt Ognioodpornych w Miejscowości Mirosław 26a na Działkach Nr 19/4 i 138 zobacz

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.7.2014 z dnia 26.06.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,  w ramach zadania Arkadia Mazowiecka 1_-_obw_wszcz_postep_bor_pie.pdf

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.7.2014 z dnia 26.06.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,  w ramach zadania Arkadia Mazowiecka  4_-_obwieszcz_o_przedluz.pdf

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno" celem skierowania do konsultacji społecznych.

Obwieszczenie - obwieszczenie_1.pdf

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno - regulamin_1.pdf

Formularz konsultacyjny - formularz_konsultacyjny.doc

 

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.7.2014 z dnia 26.06.2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno,  w ramach zadania Arkadia Mazowiecka  9_-_obwieszcz_o_przedluz_bor.pdf

Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.7.2014 z dnia 26.06.2014r. dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno, w ramach zadania Arkadia Mazowiecka” 12_-_obwieszcz_dla_stron.pdf

 

Obwieszczenie dotyczące wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr BG.6220.7.2014 z dnia 26.06.2014r. dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno, w ramach zadania Arkadia Mazowiecka”   13_-_obwieszczenie_droga.pdf

 

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” zobacz

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” zobacz

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” zobacz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 13:17:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 15:28:28
  • Liczba odsłon: 14716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353224]

przewiń do góry