Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na  usługę wodną zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu Założeń do Planu Zaopatrywania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Słupno" - zobacz    Projekt założeń  uchwala

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno- biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8" w m. Cekanowo zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w miejscowości Słupno" zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu strony w postępowaniu o braku opinii organów uzgadniających na wydanie decyzji w postępowaniu zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki- pobierz
Prognoza oddziaływania- zobacz
Wniosek- Uwagi do projektu zmiany studium

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji- Produkcji Płyt Ognioodpornych w miejscowości Mirosław 26A na działkach o nr ewid. 19/4, 100, 138"  zobacz

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Słupno projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Słupno zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2017 r. zobacz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz.
Wniosek do obwieszczenia pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2016 r.  zobacz

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Słupnie, Rydzynie, Szeligach, Cekanowie, Miszewku Strzałkowskim i Liszynie zobacz
Załączniki do projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prognoza oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Cekanowo - działki nr ew. 179/1, 181/2, 182/2, 183/2, 184 zobacz
Załączniki do projektu: 1

Prognoza oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki do projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prognoza oddziaływania na środowisko  zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dariusz Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-06 12:49:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-01 14:57:38
  • Liczba odsłon: 10818
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352382]

przewiń do góry