ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2013 R.


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Słupnie regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu  przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa  fizycznego w celu ich ochrony w urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz załącznik nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207 / XXIII / 12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowksim zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie zobacz


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Słupnie zob acz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do opracowania i zarządzania wdrożeniem Strategij Rozwoju Gminy Słupno na lata 2013-2010  z obacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zoba cz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 102/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2012 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2012 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2014- 2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 66 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem nr 100/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej pozostałych środków trwałych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych w formie opracowania należności na rzecz Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zob acz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych w budowie (inwestycji) zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207 / XXIII / 12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykorzystania budżetu gminy Słupno za II kwartał 2013 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Słupnie z obac z

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie
zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2013 - 2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy SŁUPNO zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207 / XXIII / 12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42 z dnia 31 maj a 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41 z dnia 31 maj a 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207 / XXIII / 12 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40 z dnia 23 maj a 2013 r. w sprawie powołania Komisji Licytacyjnej - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "Słupno dzieciom" współfinansowanego w ramach przyznawania pomocy PROW 2007-2013 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38 z dnia 9 maj a 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "Dni Wsi" współfinansowanego w ramach przyznawania pomocy PROW 2007-2013 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 z dnia 9 maj a 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "Edukacja i Bezpieczeństwo" współfinansowanego w ramach przyznawania pomocy PROW 2007-2013 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36 z dnia 9 maj a 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "Aktywna Społeczność" współfinansowanego w ramach przyznawania pomocy PROW 2007-2013 - zobacz    

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 5 z dnia 9 maj a 2013 r. w sprawie z miany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 100/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 21.1 2.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz ę du Gminy w Słupnie - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zobacz , zał1. do zarządenia , zał2. do zarządzenia , zał.1 , zał. 2 , zał.3, zał.4 , zał .5 , zał. 6 , zał.7, zał.8

  Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej w gminie Słupno w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie zarządzonych na dzień 26 maja 2013 r. - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji powołanej Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- sprzedaż złomu użytkowego ciągnik rolniczy URSUS 534 o przeznaczeniu koparko- ładowarka, nr rej. WPL 2A33 wraz z oprzyrządowaniem, nr identyfikacyjny pojazdu- 71946 , rok produkcji 1994,masa całkowita - 6 800 kg, będący składnikiem majątku ruchomego Gminy Słupno, które nie nadają się do dalszej eksploatacji - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31 z dnia 3 0 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 9 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 8 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie po wołania Komisji Mieszkaniowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26 z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego- sprzedaż złomu użytkowego ciągnik rolniczy URSUS 534 o przeznaczeniu koparko- ładowarka, nr rej. WPL 2A33 wraz z oprzyrządowaniem , nr identyfikacyjny pojazdu- 71946 , rok produkcji 1994,masa całkowita - 6 800 kg, będący składnikiem majątku ruchomego Gminy Słupno, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.  - zarządzenie,   zał. 1 ,  zał. 2 ,  zał. 3 zał. 4 , zał. 5

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25 z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 24 z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawi e wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22 z dnia 8 kwietnia 201 3 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wy mienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publi czn ego i o wolontariacie zobacz, zal-nr_1.pdf , zal-nr_2.pdf , zal-nr_3.doc , zal-nr_4.doc , zal-nr_5.pdf , zal-nr_6.doc , zal-nr_7.doc zal-nr_8.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Słupnie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia samochodu marki Ford TRANSIT Model 350 – autobus, nr rejestracyjny WPL 21 KP, rok produkcji 2005 stanowiący własność Gminy Słupno- zarządzenie, załącznik do zarządzenia, ogłoszenie o przetargu, załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr 5. 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia samochodu marki Ford Transit Model 350- autobus, nr rejestracyjny WPL21KP, rok produkcji 2005 stanowiący własność Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17 z dnia 29 mar ca 201 3 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samo rządowych instytucji kultury zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1 5 z dnia 5 marca  2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zbycia samochodu marki Ford TRANSIT Model 350 - autobus, nr rejestracyjny WPL 21KP, rok produkcji 2005 stanowiący własność Gminy Słupno.

zarzadzenie_transit.pdf   , regulamin_transit.pdf , zalacznik2_transit.pdf , zalacznik3_transit.pdf , zalacznik4_transit.pdf , zalacznik5_transit.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12 z dnia 4 marca 2013 r. w sp rawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych stanowiących własność Urzędu Gminy w Słupnie oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki)rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu" współfinansowanego w ramach pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu osi 4 "Leader", działania 413"wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zarządzenie   załącznik do zarządzenia zalacznik_nr_1.pdf ; zalacznik_nr_2.pdf ; zalacznik_nr_3.pdf ; zalacznik_nr_4.pdf ; zalacznik_nr_5.pdf ; zalacznik_nr_6_.pdf ; zalacznik_nr__7.pdf ; zalacznik_nr_8.pdf ; zalacznik_nr_9.pdf .

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7 z dnia 11 luty 2013 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6 z dnia 4 luty 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych
na 2013 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5 z dnia 4 luty 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady
Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2013 -2016 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4 z dnia 4 luty 2013 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 z dnia 3 luty 2013 r . w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2012
z dn.3.12.2012 r. Wójta Gminy Słupno w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1 z dnia 17 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr 11/201 1 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2012 R.Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108   z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/09 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107 z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mijakowie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 106 z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105 z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104 z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok. zobacz


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103 z dnia 21 grudnia  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 102 z dnia 21 grudnia  2012 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101 z dnia 21 grudnia  2012 r . w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2009 Wójt Gminy w Słupnie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupnie- zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 100 z dnia 21 grudnia  2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 99 z dnia 21 grudnia  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98 z dnia 1 8 grudnia  2012 r . w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn.: "Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu Star 244 dla potrzeb OSP Gu l czewo". zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru sołtysa na terenie gminy Słupno w sołectwie Mijakowo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru sołtysa na terenie gminy Słupno w sołectwie Szeligi  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sp rawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy S ł upno na lata 2013 - 2016 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 86/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Słupno" zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Słupnie  z obacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74 z dnia 24 sierpnia  2012 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73 z dnia 24 sierpnia  2012 r. w sprawie organizacji i zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz jednostkach organizacyjnych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72 z dnia 24 sierpnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II" współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap Ił Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” przy udziale partnera Powiatu Płockiego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70 z dnia 23 sierpnia  2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69 z dnia 10 sierpnia  2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68 z dnia 9 sierpnia  2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67 z dnia 6 sierpnia  2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 66 z dnia 3 sierpnia  2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64 z dnia 31 lipca 2012 r . w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za II kwartał 2012 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 o finansach publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Słupnie.  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie : Instrukcji sporządzania , obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie  , załącznik , załącznik1  , załącznik2 , załącznik3 , załącznik4 , załącznik5 , załącznik6 , załącznik7 , załącznik8

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 86/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Słupnie". zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48 z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47 z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie.   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46 z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu . zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45 z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za I kwartał 2012 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za IV kwartał 2011 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 94/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29 z dnia 02.05.2012 r. w sprawie zmiany powołania zespołu redakcyjnego Gminnego Biuletynu Informacyjnego GŁOS SŁUPNA Informatora Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 24 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 23 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 22 z dnia26.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 21 z dnia 26.03.2012 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 20 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Urzędzie Gminy w Słupnie , oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie prowadzenia metryki w aktach sprawy. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz organizacji utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15 z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu pn. "e-slupno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Aktywizacja - Pomoc - Integracja" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 Nr 125/XIII/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia kontroli wewnętrznych na 2012 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 z dnia 13 stycznia 2012 roku o zmianie Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1 z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Słupnie. zobaczZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2011 R.


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy w Słupnie na obszarze kraju. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/05 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 94/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Słupnie regulaminu okresowej oceny kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Słupno. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wybranych składników majątkowych Gminy Słupno na dzień 31.12.2011 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Urzędzie Gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 86/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2009 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Słupno regulaminu okresowej oceny pracowników. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Słupno.   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla kierowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 86/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 94/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.12.2010 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Gminy przez pracowników Urzędu Gminy w Słupnie   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz jednostkach organizacyjnych gminy zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Słupno za III kwartał 2011 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Słupno zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 66 z dnia 7 października 2011 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65 z dnia 30 września 2011 r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64 z dnia
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zobacz  
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r . zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57 a z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57 z dnia 1 września 2011 r. ustanowienia pełnomocnika wyborów - urzędnika wyborczego do spraw wykonywania wyborczych zadań wyborczych na terenie Gminy Słupno. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie; gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  i wodociągowej" współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55 z dnia 1 września 2011 r . w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej . zobacz
Za rządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52 z dnia 7 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51   z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Słupno. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50 z dnia8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Gminnego Biuletynu Informacyjnego GŁOS SŁUPNA Informatora Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego . zobacz
 Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej " www.-slupno.eu"  zobacz
 Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "www.e-slupno.eu" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInlusion osi priorytetowej 8."Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-073/09-00 z dn. 29.11.2010 r. zobacz
 Zarządzenie Nr 44 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu inwestycyjnego pn. "Moje Boisko - Orli" zobacz
 Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za II kwartał 2011 r. oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych zobacz
  Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 42 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu  zobacz
  Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/201 0 zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta . zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupnie jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 A z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2009 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupnie.  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 86/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu. zobacz

Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 29 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za I kwartał 2011 roku oraz innych danych wymienionych w art. 7 37 ustawy o finansach publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28 z dnia 9 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 26 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programów zdrowotnych w 2011 r. dla mieszkańców Gminy Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 25 z dnia 29.04.2011r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. tworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 24 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw partycypacji w trakcie realizacji projektu systemowego. Decydujemy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 23 z dnia 15.04.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 22

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 21 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Słupno na 2011 r.: "Program promocji zdrowia w szkołach" oraz "Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 20 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych na 2011 r. dla mieszkańców Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 19 z dnia 31.03.2011 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 18 z dnia 31.03.2011 r.w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 17 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 16 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2011 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 15 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 14 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 13 z dnia 22.02. 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do podejmowania decyzji i podpisywania pism w imieniu Wójta. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 12 z dnia 18.02. 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zadania do realizacji w zakresie inwestycji i infrastruktury w Gminie Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 10 z dnia 14.02. 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 9 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z dokumentacją spraw nie zakończonych, powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy w Słupnie przed 1 stycznia 2011 r. oraz wskazania rodzajów przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 8 z dnia 01.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 7 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 6z dnia 31.01.2011 r. w sprawie wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 5 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 4 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 3 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 2 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy Słupno w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Słupno, wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do postępowań o wartości powyżej 14 000 Euro oraz powołania Komisji Przetargowej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 1 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 Wójta Gminy w Słupnie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz ustalenia zasady zagospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. zobacz

 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2010 R.

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 1 z dnia 12.01.2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słupno - jednostki samorządu terytorialnego na 2010 r.  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 2 z dnia 13.01.2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 3 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 4   z dnia 01.02.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty pomocy w formie posiłku z p rogramu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania". zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 5 z dnia 01.02.2010 r . w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 6 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie anulowania otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 1 lutego 2010 r. na realizację zadania publicznego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 7 z dnia 02.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 8 z dnia 02.03.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 9 z dnia 03.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 10 z dnia 03.03.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy w Słupnie w sprawie Punktu Konsultacjnego Uzależnień i świetlic środowiskowych . zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 09.03. 2010 r. w sprawie odwołania stanu przeciwpowodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie 12 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 13 z dnia 26.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 13A  z dnia 26.03.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 26.03.2010 r. zoabcz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 14 z dnia 26.03.2010r. w sprawie zmian w regulaminie korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Słupno   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 15 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za rok 2009 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych zoabcz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 16 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie informacji z wykonania budżetugminy Słupno za I kwartał 2010 r. oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 17 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 18 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie powołania "Komisji Egzaminacyjnej" do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę w Urzędzie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 19 z dnia 30.04. 2010 r.  w sprawie powołania "Komisji Egzaminacyjnej" do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę w Urzędzie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 20 z dnia 30.4.2010 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupnie nadanego Zarządzeniem Nr 42/2009 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 03.07.2010 r. w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 21 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budźetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 22 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 23 z dnia 19.05.2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 24 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych i wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 25 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 26 z dnia 23.05.2010 r. w sprawie zawieszenia zajęć w niektórych jednostkach oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 27 z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 28 /10 z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 29 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 30 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 31 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr  32 z dnia 28.05.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 33 z dnia 28.05.2010 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 34 z dnia 28.05.2010 r. w sprawie zawieszenia zajęć w niektórych jednostkach oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 35 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 36 z dnia 09.06.2010 r.  w sprawie zawieszenia zajęć w niektórych jednostkach oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 37 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zawieszenia  zajęć w niektórych jednostkach oświaty dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno zobacz

 Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 38 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 39 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 40 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 41 z dnia 14.07.2010 r. w sprawie opracowania i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Słupnie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001, powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenia składu zespołu Dokumentacyjno - Wdrożeniowego w Urzędzie Gminyw  Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 42 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie nadanego zarządzeniem Nr 39/2009 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 43 z dnia 19.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 44 z dnia 29.07.2010 r. w sprawie przyjęcia i opublikowania Polityki Jakości Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 45 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie wdrożenia Księgi Jakości oraz procedur systemowych i operacyjnych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr  46 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 47 z dnia 02.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dl Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 48 z dnia 02.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 49 z dnia 05.08.2010 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 50 z dnia 06.08.2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 51 z dnia 10.08.2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 52 z dnia 12.08.2010 r. w sprawie zmiany chwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 53 z dnia 18.08.2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 54

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 55 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady polityki rachunkowości dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka Wodno - ściekowa dla umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztwoej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i ul. Gruszkowej w Słupnie. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 56 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 57 z dnia 06.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 58 z dnia 06.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 59 z dnia 06.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.10.2010 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 60 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr   61 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie odwołania pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 62

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie  Nr 63 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 64 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 65 z dnia 07.10.2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 66 z dnia 07.10.2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzania wyborów na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 67 z dnia 07.10.2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 68 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika informatycznego i operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 69 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 70 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr  71 z dnia 29.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 72 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 73 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 74 z dnia 15.11.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 75 z dnia

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr  76 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji i kadr w Referacie Administracji i Spraw Samorządowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 77 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 78 z dnia 30.11.2010 r.  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 79 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 80 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 81 z dnia 07.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 82 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Urzędzie Gminy w Słupnie na dzień 31 grudnia 2010 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 83   z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXXIII/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 84   z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 85 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXX/09 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 86

Zarządzenie Wójta Gminy w Słupnie Nr 87 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 Nr 316/XXX/09 zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nina Stańczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-04 14:09:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-13 10:35:01
  • Liczba odsłon: 1633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352409]

przewiń do góry