ROK 2013


9 . Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/15 i 548/12).

ogłoszenie + załączniki
opis techniczny przedmiotu zamówienia
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
profile podłużne sieci wodociągowej - rys. nr 2 i 3


8. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)

ogłoszenie + załączniki ul. Stokrotki
opis techniczny przedmiotu zamówienia
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
profil podłużny sieci wodociągowej - rys. nr 2
ogłoszenie o wyborze oferty


7 . Zakup wraz z dostawą w okresie od 10.01.2013 r. do 31.01.2014 r. wody mineralnej gazowanej i niegazowanej oraz napojów słodkich gazowanych do Urzędu Gminy w Słupnie

ogłoszenie
formularz.docx
  ogłoszenie


  6 . Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)
ogłoszenie + załączniki ul. Perłowa
opis techniczny przedmiotu zamówienia
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
profil sieci wodociągowej - rys. nr 2
ogłoszenie o wyborze oferty
 

  5 .Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4 )
ogłoszenie + załączniki ul. Św. Huberta
opis techniczny przedmiotu zamówienia
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
profil sieci kanalizacji sanitarnej - rys. nr 2
profile przyłączy kanalizacji sanitarnej - rys. nr 3
ogłoszenie o wyborze oferty


  4 . Dostawa wyposażenia łazienek dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie

Ogłoszenie
Załącznik Nr 1 - druk oferty
Załącznik Nr 2 - zestawienie elementów

  3 . Składanie ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno zobacz  

Formularz oferty zobacz

wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia prowadzących usługę audytu wewnętrznego zobacz
Ogłoszenie o wybraniu najkorzystniejszej oferty zobacz

 2 . Unieważnienie zapytania na dostawę wyposażenia łazienek dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie zobacz

  1. Dostawa motopompy szlamowej dla OSP w Miszewku Strzałkowskim, gm. Słupno
Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - formularz oferty
Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 - wzór umowy
Odpowiedź na zapytanie
ROK 2012


1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy ul. Północnej w Cekanowie" wraz z brakującą infrastrukturą
Zaproszenie do założenia oferty cenowej
Załączniki do zaproszenia
Wzór umowy
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-cz.1
Wyrys - cz.1
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-cz.2
Wyrys - cz. 2
Zmiana terminu składania ofert
Zapytania i odpowiedzi - 1
Ogłoszenie o wyborze oferty

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil podłużny sieci wodociągowej
Ogłoszenie o wyborze oferty

  

3. Usługa składania i druku 4 wydań Gminnego Biuletynu Informacyjnego Głos Słupna - Informatora Urzędu Gminy  i Jednostek Organizacyjnych.

zaproszenie do złożenia oferty

formularz ofertowy

ogłoszenie o wyborze oferty

 
4. Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 1
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 2
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 3
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 4
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 5
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 6
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 7
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 8
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 9
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 10
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 11
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 12
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 13
Mapa do celów opiniodawczych - Nr 14
Ogłoszenie o wyborze oferty

5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podłużny sieci wodociągowej

Ogłoszenie o wyborze oferty


6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Rysunek Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek Nr 2 - Schemat montażowy sieci wodociągowej
Rysunek Nr 3 - Profil sieci wodociągowej - część 1
Rysunek Nr 4 - Profil sieci wodociągowej - część 2
Rysunek Nr 5 - Profil sieci wodociągowej - część 3
Rysunek Nr 6 - Schemat węzłów wodociągowych
Rysunek Nr 7 - Schemat podłączenia hydrantu
Rysunek Nr 8 - Zabezpieczenie istniejącego kabla
Rysunek Nr 9 - Bloki oporowe
Ogłoszenie o wyborze oferty

7. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci wodociągowej
Ogłoszenie o wyborze oferty

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy

Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci wodociągowej - część 1
Profil sieci wodociągowej - część 2
Schemat montażowy węzłów
Ogłoszenie o wyborze oferty

9. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania budżetowego pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie, gmina Słupno"
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Sprawozdanie z badania wody SUW Mijakowo
Opis techniczny SUW Mijakowo
Projekt techniczny SUW Mijakowo
Przekrój SUW Mijakowo
Rysunki SUW Mijakowo
Ogłoszenie o wyborze oferty

10. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej)
w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)


Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci wodociągowej
Schemat montażowy węzłów
Ogłoszenie o wyborze oferty

11. Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci wodociągowej - część 1
Profil sieci wodociągowej - część 2
Schemat montażowy węzłów
Ogłoszenie o wyborze oferty

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci kanalizacji sanitarnej
Profile przyłączy kanalizacyjnych
Rysunek studni kanalizacyjnej
Rysunek pierścienia odciążającego
Ogłoszenie o wyborze oferty

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci kanalizacji sanitarnej
Profile przyłączy kanalizacyjnych - część 1
Profile przyłączy kanalizacyjnych - część 2
Rysunek studni kanalizacyjnej
Ogłoszenie o wyborze oferty

14. Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek w okresie od 02-07-2012 do 31-12-2012

    zaproszenie do złożenia oferty
     formularz ofertowy
    ogłoszenie o wyborze oferty

15. Dostawa piasku gliniastego dla zabezpieczenia skarpy rzeki Słupianki wzdłuż drogi gminnej - ul. Nad Słupianką w Słupnie

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Ogłoszenie o wyborze oferty

16. Wymiana kotła olejowego oraz innych urządzeń wyposażenia kotłowni przy Szkole Podstawowej w Liszynie

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej i Nr 2 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Dokumentacja techniczna
Ogłoszenie o wyborze oferty

17. Realizacja robót budowlano - remontowych ulicy Zagłoby na odcinku od ul. Bohuna do ul. Stepowej w Nowym Gulczewie

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Ogłoszenie o wyborze oferty

18. Realizacja robót budowlano - remontowych polegających na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego w miejscowościach: Cekanowo, Nowe Gulczewo,
Miszewko Stefany.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej
Ogłoszenie o wyborze oferty
 

19. Dostawa fabrycznie nowej łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową dla potrzeb OSP w Słupnie.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej
Wzór umowy
Zapytania i odpowiedzi -1
Zapytania i odpowiedzi - 2
Ogłoszenie o wyborze oferty
 

20. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 39/8).
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty cenowej
Załącznik Nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia - część opisowa
Opis przedmiotu zamówienia - część graficzna
Ogłoszenie o wyborze oferty  

21. Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i  drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul.Konwaliowej) w Cekanowie (do dz o nr ewid. 290/46, 290/47). 

22. Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek w okresie od 02-0 1 -201 3 do 31-12-201 3

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Domańska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-13 14:37:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Anna Kaźmierowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-18 11:26:03
  • Liczba odsłon: 70803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356574]

przewiń do góry