Interpelacje , wnioski i zapytania  


Wniosek do Komisji Rewizyjnej dot. utrzymania porządku w sołectwie Stare Gulczewo zobacz

Wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udostępnieni informacji dotyczącej zawieranych umów przy inwestycjach zobacz

Wniosek do obsługi rady gminy dot. wydania kopii wszystkich protokołów z komisji rewizyjnej oraz z komisji połączonych - rewizyjnej i budżetu i rolnictwa w bieżącej kadencji rady gminy zobacz

Wniosek do Wójta Gminy Słupno dot. publikacji wpisu na portalu społecznościowym "facebook" zobacz

Interpelacja dot. naprawy ulicy Zbrojowej w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja dot. niegospodarności oraz nienależytego wykonywania przez Wójta Gminy Słupno obowiązku zapewnienia zbiorowego transportu zbiorowego na odpowiednim poziomie zobacz. Ze względu na ochronę danych osobowych załączniki do interpelacji dostępne są do wglądu w budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu (pok19)

Interpelacja i odpowiedź dot. braku realizacji zadania pm.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie" zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. inwestycji pn.:"Arkadia mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W zobacz

Interpelacja dot. doboru kadr w Urzędzie Gminy Słupno i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno zobacz odpowiedź

Interpelacja dot. odmowy udzielenia informacji w sprawie kompletnego raportu z wykonania budżetu obejmującego okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. i pierwszych trzech kwartałów 2015 r. zobacz

Interpelacja dot. targów płodów rolnych w Starym Gulczewie zobacz odpowiedź

Wniosek do przewodniczącej Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty o wyznaczenie dni tygodnia i godzin po godzinach pracy Urzędu przyjmowania interesantów zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. kompletnego raportu wykonania budżetu zawierającego szczegółowe dane dotyczące wydatków za trzy pierwsze kwartały 2015r. i analogiczny okres w 2014r. zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. domu socjalnego w Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. wykonywania robót dodatkowych, nadzoru oraz dodatkowych środków na administrację zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. interpelacji z dnia 30.11.2016 zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. kosztów remontów dróg oraz jakości ich wykonywania i czasu eksploatacji zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 10.11.2015 zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wiejska i Spacerowa w Cekanowie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. rozbiórki ulicy Kmicica w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. zgłoszeń radnych podczas XIV Sesji Rady Gminy zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego przy ul. Basztowej w Nowym Golczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: zagospodarowanie terenu przy ulicy Ruciana w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: uprzątnięcie składowiska ziemi i gruzu znajdującego się przy skrzyżowaniu uilc Zagłoby i Bohuna w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja dot.: wykonania remontu ulicy Kamiennej i Podbipięty w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: publikacji w "Głosie Słupna" oraz na stronie internetowej Gminy Słupno zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: wycięcia (zarośli, krzaków) na łuku ulicy powiatowej Krzelewo i skrzyżowania z ulicą Topolową zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: publikacji w "Głosie Słupna" oraz na stronie internetowej Gminy Słupno www.slupno.eu zobacz

Interpelacja dot.: publikowania interpelacji w internecie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: realizacji programu inwestycyjnego w Nowym Gulczewie - zobacz

Wniosek i odpowiedź dot.: monitorowania istniejących skupisk barszczu Sosnowskiego, podjęcia skutecznych działań mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się istniejących skupisk rośliny oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na tereny w Gminie Słupno  - zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.:audytu urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Słupno oraz wykonanej sieci wodociągowej dla mieszkańców Słupna - interpelacja ponowna - zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: wydłużenia czasu działania oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: remontów dróg w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie zobacz

Wniosek i odpowiedź dot.: systemu dostarczania korespondencji zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. możliwości grupowego zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupno oraz przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Słupno - ponowna zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. audytu urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Słupno oraz wykonanej sieci wodociągowej dla mieszkańców Słupna zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. publikacji w "Głosie Słupna" oraz na stronie internetowej Gminy Słupno www.slupno.eu zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. braku możliwości odbioru pism urzędowych  zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.usunięcia kolizyjnych obiektów w drodze w Nowym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. odpowiedzi nr WOŚ.7000.1.2015 r. na interpelacja w sprawie powołania gminnego zakładu budżetowego lub gminnej spółki prawa handlowego zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. naprawy pęknięć w nawierzchni ulicy Kasztanowej oraz stanu krawężników i chodnika zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. udzielenia informacji zaawansowania działań oraz stanu dokumentacji w zakresie remontu drogi Słupno - Liszyno oraz ulic przyległych - zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot. poprawy nawierzchni ulicy Dębowej w Słupnie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: dopłat do cen wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Nowego Gulczewa zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: zwrócenia się do Mobilis o kontrolę stanu i zwiększenia trwałości oraz czytelności rozkładów jazdy autobusów umieszczonych na przystankach zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: dokonania inspekcji stanu utrzymania zieleni i porządku niezamieszkałych działek na terenach osiedla wzdłuż ulicy Pocztowej (Bociania, Żurawia, Nad Słupianką i okoliczne) oraz wyegzekwowania od ich właścicieli właściwego zadbania o porastającą zieleń zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: uzupełnienia oświetlenia na ulicy Młynarskiej zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: wybudowania nowego ogrodzenia przy budynku komunalnym i wymiany dachu na pomieszczeniach gospodarczych znajdujących się przy ul. Topolowej 10 zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: powołania gminnego zakładu budżetowego lub gminnej spółki prawa handlowego zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: poszerzenia drogi gminnej nr 39/1 we wsi Mirosław - Piotrowo zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: poszerzenia drogi gminnej nr 126 w wsi Mirosław - Piotrowo zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: zbyt małej ilości wywozu odpadów zielonych w miesiącach od kwietnia do listopada na terenie Sołectwa Słupno zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: pełnego wykorzystania potencjału orlika w Starym Gulczewie zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: zmiana nazwy jednostki organizacyjnej - "Gminny Ośrodek Kultury" na "Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji" zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: wyrównania pobocza przy ulicy Pocztowej zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: przedłużenia w dni powszednie jednego kursu linii 12 do przystanku Słupno - Młynarska zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: wyrównania nawierzchni ulicy Bocianiej zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.:przygotowania, wprowadzenia i realizacji budowy dróg w Nowym Gulczewie do uchwały budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego zobacz

Interpelacja i odpowiedź dot.: możliwości grupowego zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupno oraz przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Słupno zobacz

Interpelacja dot.: zamontowania dwóch ławeczek i koszy na śmieci przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ulicy Miszewskiej zobacz

Odpowiedź dot.: zamontowania dwóch ławeczek i koszy na śmieci przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ulicy Miszewskiej zobacz

Interpelacja w sprawia przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego i naprawy chodników oraz zmiany usytuowania znaków drogowych na osiedlu "Piaski". - zobacz

Odpowiedź w sprawia przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego i naprawy chodników oraz zmiany usytuowania znaków drogowych na osiedlu "Piaski". - zobacz


 Interpelacja dot.: zmiany Statutu Gminy Słupno w zakresie uregulowania w nim zasad i trybu działania komisji rewizyjnej -  zobacz

Odpowiedź     dot.: zmiany Statutu Gminy Słupno w zakresie uregulowania w nim zasad i trybu działania komisji rewizyjnej  -  zobacz


Interpelacja dot.: harmonogramu inwestycji na terenie Nowego Gulczewa w obecnej kadencji samorządu (2014-2018) -  zobacz

Odpowiedź dot.: harmonogramu inwestycji na terenie Nowego Gulczewa w obecnej kadencji samorządu (2014-2018)  -  zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie zadbania o czystość lasów przylegających do ulic ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek leśnych - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 291240W w m. Miszewko Stefany - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie wynajmu lokali wyborczych w związku z wyborami dla wyborców z Nowego Gulczewa - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie budowy oświetlenia ulicznego w m. Wykowo" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie wykonania remontu rowu melioracyjnego Wykowo" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie wykonania nowej drogi Wykowo" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie braku realizacji obowiązku przedszkolnego dla dzieci z Nowego Gulczewa" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie uregulowania dróg w Wykowie" - zobacz

Wniosek dot.: ustalenia diet radnych i sołtysów w formie ryczałtu miesięcznego zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie zrównoważonego rozwoju wszystkich osiedli..." - zobacz


Interpelacja: "W sprawie zapisów w uchwale WPF Gminy Słupno" - zobacz

Odpowiedź na interpelację: zobacz   


Interpelacja : "W sprawie jakości wykonania ulic w Nowym Gulczewie" - zobacz

  Odpowiedź zobacz


Interpelacja: "W sprawie budowy ulicy Kmicica w Nowym Gulczewie" - zobacz

Interpelacja: "W sprawie pionowego oznakowania pionowego w Nowym Gulczewie" -  zobacz                 

Odpowiedź na interpelację: zobacz

Interpelacja dot.: pilnego podjęcia działań w sprawie niedokończonej budowy oraz zaniedbania utrzymani czystości działki nr 133/11 zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie oświetlenia, wodociągu" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie uregulowania stanu prawnego działek pod drogami w Wykowie" -  zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie uprzątnięcia śmieci z działek w Wykowie" - zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie ochrony mienia na świetlicy w Wykowie" -  zobacz

Interpelacja i odpowiedź: "W sprawie zaśmieconego przystanku w Wykowie" -  zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nina Stańczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-21 13:23:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 12:45:24
  • Liczba odsłon: 7221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351259]

przewiń do góry