Gospodarka odpadami

1. Przykładowo wypełniona deklaracja   - pobierz

2. Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe   pobierz

3. Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne - pobierz

4. Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości pobierz

5. Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz

6. Z głoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych i rozbiórkowych pobierz-pdf , pobierz-doc

___________________________________________________________________________

 

Gospodarka wodno – kanalizacyjna

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków pobierz- pdf   pobierz- doc

2. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości pobierz-doc    pobierz-pdf

3. Zgłoszenie zmiany danych odbiorcy usług z tytułu zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pobierz-doc   pobierz-pdf

4. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej pobierz-doc      pobierz-pdf  karta informacyjna zobacz

5. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego i ustalenie warunków technicznych pobierz

6. Formularz wyrażenia zgody/odwołania zgody na przesyłanie faktura vat za pośrednictwem kanałów elektronicznych e-faktura pobierz-doc   pobierz-pdf

7. Regulamin przesyłania faktur Vat za pośrednictwem kanałów elektronicznych zobacz

___________________________________________________________________________

 

Nieczystości ciekłe

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz-doc  pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

2. Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości ciekłych bytowych dowożonych do stacji zlewnej pojazdami asenizacyjnymi pobierz-doc   pobierz-pdf

___________________________________________________________________________

 

Ochrona przyrody

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów   zobacz
karta informacyjna zobacz

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zobacz

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego zobacz
karta informacyjna zobacz

___________________________________________________________________________

 

Ochrona środowiska

1. Wniosek o wydanie/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna pobierz

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

3. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku  pobierz-docx  pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

4. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  pobierz-doc pobierz- pdf
karta informacyjna   zobacz

5. O świadczenie dotyczące opłaty retencyjnej pobierz-doc   pobierz-pdf

6. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

___________________________________________________________________________

 

Ochrona zwierząt

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną pobierz-doc    pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

3. Wniosek o udzielenie zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

___________________________________________________________________________

 

Rolnictwo

1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym zobacz
karta informacyjna zobacz

___________________________________________________________________________

 

 

Spółki wodne

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Słupno dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno pobierz
2. Formularz sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji pobierz

___________________________________________________________________________

 

Rejestr działalności regulowanej

 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dariusz Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-24 11:34:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 14:58:14
  • Liczba odsłon: 3863
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353153]

przewiń do góry