ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2015 R.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzania wdrożeniem Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2013-2020 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno
Nr 149/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno
Nr 147/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmieniany Uchwały Budżetowej na 2015 rok zobacz  Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 144/2015 zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 141/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno
Nr 140/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 132/2015 Wójta Gminy Słupno zmieniającym Uchwałę Budżetową na 2015 rok   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 139/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek opłat  dla lokali użytkowych położonych w budynkach gminnych przy ulicy Miszewskiej 8a i Miszewskiej 8b   zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 138/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr. 137/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych   zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania  środkami  ochrony indywidualnej w Urzędzie Gminy Słupno  zobacz 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn:"Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno". zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r .w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego podstawowym pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid.34/19) " zobacz          

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn:"Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2016 r." zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 130/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W" obejmującego zakres robót wynikający z protokołu konieczności Nr 1 z dnia 24.07.2015 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 129/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 128/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 127/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024 - zobacz
Załącznik 1 Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2016r. do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 127/2015 - zobacz
Załącznik 2 Projekt WPF Gminy Słupno na lata 2016-2024r. do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 127/2015 - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 126/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 125/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. wprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słupno w zamian za święto przypadające w wolną sobotę zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 124/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2012 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 lipca 2012r. - zobacz
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 124/2015 - zobacz
Załacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 124/2015 - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 123/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciw działania przemocy w rodzinie. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 122/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2016" -  zobacz
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 122/2015 - zobacz
Załacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 122/2015 - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 121/2015 z dnia 26 października 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 120/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Słupno oraz wydawania decyzji administracyjnych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 119/2015 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  pn: "Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie" zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 118/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 116/2015 z dnia 9 października 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 czerwca 2015r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz

Zarządzenie Wójta Gmina Słupno Nr 115/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.:"Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości około 196km w miesiącach zimowych w sezonie 2015-2016 na terenie gminy Słupno".  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 114/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie" zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 113/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 112/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 111/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupno do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 110/2015 z dnia 30 września 2015 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 109/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Gulczewo, obręb geodezyjny PGR Gulczewo zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108/2015 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s Cekanowie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: " Budowa garażu dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 106/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104/2015 z dnia 07.09.2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103/2015 z dnia 01.09.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  publicznego  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101/2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98/2015 z dnia 31.08.2015r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97/2015 z dnia 28.08.2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie Panu Mariuszowi Krysiakowi zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96/2015 z dnia 24.08.2015r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95/2015 z dnia 21.08.2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94/2015 z dnia 20.08.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93/2015 z dnia 20.08.2015r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Słupno nr 84/2015 z dnia 31.07.2015r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Żłobka w Słupnie - zobacz  
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr.92/2015 z dnia 19.08.2015r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum w gminie Słupno - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno  Nr 89/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. " Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2015-2016. 2016-2017 i 2017-2018" - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88/2015 z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na letnie utrzymanie drug na terenie gminy Słupno na 2015r.- zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2015 z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie  zespołu oraz wskazania osób wschodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum w gminie Słupno - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85/2015 z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie w zamian za święto przypadające w wolną sobotę -zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Żłobka w Słupnie - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r. -  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za II kwartał 2015 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych -  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2009 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz ustalenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76a z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn:"Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno". zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76 z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zadania do realizacji w zakresie inwestycji i infrastruktury w Gminie Slupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Słupno i trybu jej działania - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73/2015 z dnia 1 lipca 2015r . w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta - zobaczZarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72a/2015 z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72/2015 z dnia 30 czerwca 2015r . zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015rok - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno nr 71/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Słupno - zobacz Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68 z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu sterującego i Zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno na lata 2016-2021 - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 66 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65 z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zasad przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63 z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62 z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słupno w zamian za święto przypadające w wolną sobotę zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61 z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60 z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w Gminy Słupno oraz wydawania decyzji administracyjnych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59 z dnia 26 maja 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19) zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Słupno oraz wydawania decyzji administracyjnych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Monice Ziółkiewicz Kierownikowi Działu Pracy z Jednostką i Rodziną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do przyznawania Karty Dużej Rodziny zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52 z dnia 20 maja 2015r . w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przeglądu stanu dróg w nadwiślańskich miejscowościach położonych na terenie gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno NR 51 z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno NR 50 z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49 z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Gminnego Biegu Wiosny oraz I Gminnego Rajdu Rowerowego zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47 z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43 z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących w urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno do przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu inwestycyjnego pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno - Wykowo - droga 291687W" współfinansowanego zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 75/2009 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Słupno na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Słupno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37 z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36 z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Słupno za IV kwartał 2014 roku oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz zasad jej stosowania zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34 z dnia 15 kwietnia 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Joannie Augustowskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do przyznawania Karty Dużej Rodziny zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu oraz wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupno do przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminne obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30 z dnia 2 kwietnia 2015 r . w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Wykowo - droga 291687W" zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupno w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie instrukcji postępowania przy doręczaniu przesyłek własnych Urzędu Gminy w Słupnie, Gminy Słupno, Rady Gminy Słupno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie na terenie Gminy Słupno zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014 r. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015 r. zobacz
Zarządzanie Wójta Gminy Słupno Nr 21 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 11/2015 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie: Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie.  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19 z dnia 3 marca 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 9/2013 oraz  zarządzenia nr 10/2013 - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do Przyznawania Karty Dużej Rodziny - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w słupnie - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14a z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13 z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzanie nr 2/2015 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie: Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie. zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zasad sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Słupno. zobacz Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych". zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia 53/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Słupnie - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 78/2015 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupno - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Społeczno-Gospodarczej zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtu pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 z dnia 12 stycznia 2015 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy Słupno - zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2 z dnia 7 stycznia 2015 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1 z dnia 7 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-06 08:18:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 14:12:17
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353167]

przewiń do góry