Sesja XXV z dnia 29 czerwca 2016 r.


Uchwała nr 124/XXV/16 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 125/XXV/16
w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 126/XXV/16
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 127/XXV/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży i wysokości bonifikaty z tytułu nabycia lokalu przez najemcę dla lokali mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Słupnie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 128/XXV/16 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wykowie, gmina Słupno zobacz
Uchwała nr 129/XXV/16 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Słupnie zobacz
Uchwała nr 130/XXV/16 w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 131/XXV/16 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz  
Uchwała nr 132/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 133/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 134/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 135/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 136/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 137/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 138/XXV/16 w sprawie rozpatrzenia na bezczynność organu zobacz
Uchwała nr 139/XXV/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok zobacz
Uchwała nr 140/XXV/16 w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II zobacz
  Uchwała nr 141/XXV/16 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Nowym Gulczewie zobacz
Uchwała nr 142/XXV/16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-06 08:50:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 10:53:09
  • Liczba odsłon: 684
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2638687]

przewiń do góry