Zobacz podgałęzie
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2017


Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 210/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy  przez pracowników Urzędu Gminy Słupno za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 209/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz określenia trybu jej pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 208/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 207/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 206/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 205/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 204/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z uchwały Nr 67/VI/17 Rady Gminy Słupno z 29 grudnia 2017 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 203/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 202/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Słupno z 22 grudnia 2017 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 201/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z zarządzenia Nr 199/2017 Wójta Gminy Słupno z 22 grudnia 2017 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 200/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 199/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 198/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z zarządzenia Nr 197/2017 Wójta Gminy Słupno z 20 grudnia 2017 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 197/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetów Gminy Słupno na 2017 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 196/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian w planach finansowych wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z Uchwały Nr 55/V/2017 Rady Gminy Słupno z 19 grudnia 2017 roku zobacz

</