Sesja XXXV z 20 marca 2017 roku

Uchwała Nr 212/XXXV/17
w sprawie stwierdzenia nieważności odwołania Sołtysa Sołectwa Słupno zobacz Zawiadomienie Rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr 211/XXXV/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno   zobacz
Uchwała Nr 210/XXXV/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 209/XXXV/17
w sprawie zmiany opisu granic  okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 208/XXXV/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2017 roku zobacz
Uchwała Nr 207/XXXV/17
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
Uchwała Nr 206/XXXV/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Płockiemu zobacz
Uchwała Nr 205/XXXV/17
z mieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wójtem Rady Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 204/XXXV/17
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 203/XXXV/17
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 202/XXXV/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie za 2016 rok zobacz
Uchwała Nr 201/XXXV/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2016-2020 za 2016 rok zobacz
Uchwała Nr 200/XXXV/17
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za 2016 rok zobacz
Uchwała Nr 199/XXXV/17
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2016 rok" zobacz
Uchwała Nr 198/XXXV/17
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2016 rok zobacz
Uchwała Nr 197/XXXV/17
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w słupnie i nadania mu statutu zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 196/XXXV/17
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2017" zobacz
Uchwała Nr 195/XXXV/17
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz
Uchwała Nr 194/XXXV/17
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
Uchwała Nr 193/XXXV/17
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-28 10:04:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 13:11:16
  • Liczba odsłon: 421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356608]

przewiń do góry