Sesja IV z 9 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 35/IV/17
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029 zobacz
Uchwała Nr 36/IV/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
Uchwała Nr 37/IV/17 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2018 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 38/IV/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 39/IV/17 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobacz
Uchwała Nr 40/IV/17 w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawek opłat abonamentowych zobacz
Uchwała Nr 41/IV/17 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zobacz
Uchwała Nr 42 /IV/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 43/IV/17 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rydzynie gmina Słupno zobacz
Uchwała Nr 44/IV/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Rydzynie zobacz
Uchwała Nr 45/IV/17 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miszewko Strzałkowskie gm. Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 46/IV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 47/IV/17 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalenia wniosku sołectwa Sambórz dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku zobacz
Uchwała Nr 48/IV/17 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 49/IV/17
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobacz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 50/IV/17 w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 51/IV/17 w sprawie uchwalenie Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zobacz
Uchwała Nr 52/IV/17 w sprawie powołania komisji Statutowej zobacz
Uchwała Nr 53/IV/17 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Słupno zobacz
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-15 13:32:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 12:25:23
  • Liczba odsłon: 392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356725]

przewiń do góry