Sesja IX z dnia 22 lutego

Uchwała Nr 91/IX/18 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032"  zobacz
Uchwała Nr 90/IX/18
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Wodociągów Płockich Sp. z o. o. na lata 2018-2022 zobacz
Uchwała Nr 89/IX/18
zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 88/IX/18
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
Uchwała Nr 87/IX/18
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 86/IX/18 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupno za pomocą innego instrumentu płatniczego zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 85/IX/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
Uchwała Nr 84/IX/18
w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społeczne zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 83/IX/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 82/IX/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2017 rok zobacz
Uchwała Nr 81/IX/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2016-2020 za 2017 rok zobacz
Uchwała Nr 80/IX/18
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok zobacz

Sprawozdanie z pracy Wójta  za okres między sesjami za okres 13 stycznia 2018r. do 18 lutego 2018r. zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-28 21:16:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 15:21:48
  • Liczba odsłon: 262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356516]

przewiń do góry