Uchwała nr 126/XIII/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i  petycji zobacz
Uchwała nr 125/XIII/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji zobacz
Uchwała nr 124/XIII/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 123/XIII/18 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku zobacz
Uchwała nr 122/XIII/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych w Starym Gulczewie zobacz
Uchwała nr 121/XIII/18 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słupno zobaczDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 120/XIII/18 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu zobaczDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 119/XIII/18 w sprawie uchylenia Uchwały nr 34/III/17 podjętej przez Radę Gminy Słupno w dniu 9 października 2017 r. zobacz
Uchwała nr 118/XIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnianych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 117/XIII/18 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Jestem Europejczykiem- kreatywnym podróżnikiem", który został dofinansowany ze środków programy "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji "FLZP Młodzi Razem i Powiatu Płockiego zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 116/XIII/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
Uchwała nr 115/XIII/18 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz
Uchwała nr 114/XIII/18 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 113/XIII/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
Uchwała nr 112/XIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-04 08:33:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 10:45:09
  • Liczba odsłon: 357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2437862]

przewiń do góry