Uchwała nr 142/XIV/18 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno zobacz Dziennik urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 141/XIV/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu zobacz
Uchwała nr 140/XIV/18 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 139/XIV/18 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. zobacz
Uchwała nr 138/XIV/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawek opłat abonamentowych na terenie gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 137/XIV/18 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Nowego Gulczewa zobacz
Uchwała nr 136/XIV/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słupno na lata 2018-2023 zobacz
Uchwała nr 135/XIV/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 134/XIV/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
Uchwała nr 133/XIV/18 w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w Wykowie gm. Słupno zobacz
Uchwała nr 132/XIV/18 zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 131/XIV/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała nr 130/XIV/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
Uchwała nr 129/XIV/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
Uchwała nr 128/XIV/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
Uchwała nr 127/XIV/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
Uchwała nr Pł.184.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 roku zobacz
Uchwała nr Pł.259.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 roku zobacz
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2017 rok z dnia 30 maja 2018 roku zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-03 12:52:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-27 15:56:38
  • Liczba odsłon: 342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356610]

przewiń do góry