Zobacz podgałęzie

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2019

 

Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 204/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania nagrań z rozmów telefonicznych Urzędu Gminy Słupno zobacz

 

Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 203/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 202/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 201/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych dla lokali użytkowych położonych w budynkach gminnych przy ulicy Miszewskiej 8a i Miszewskiej 8b zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 200/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek opłat za podgrzanie 1m 3 wody dla lokali użytkowych położonych w budynkach gminnych przy ulicy Miszewskiej 8a i Miszewskiej 8b zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Słupno oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół, ośrodków i z powrotem, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 191/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 189/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 185/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego Nissan Pickup rok produkcji - 1999r. oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 182/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Słupnie w dniach 24 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 181/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 180/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 180/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 179/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 178/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 grudnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 178/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 177/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słupno do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 176/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 175/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 listopada 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 173/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 172/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 171/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 170/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 listopada 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 170/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 168/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 167/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 listopada 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 167/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 166/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Słupno pt. "MÓJ PROJEKT GMINNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ BOŻE NARODZENIE 2019" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 163/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 162/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 listopada 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 162/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 161/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn. ”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 160/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji Mieszkaniowej  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 159/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 158/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 157/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156b/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn."Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości po sortowaniu" o wartości zamówienia publicznego mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156a/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn."Odbiór o zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia publicznego mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 155/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 154/ 2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 października 2019 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 154/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 153/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2019-2020 na terenie gminy Słupno” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 152/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „Warsztaty dla uczniów z terenu Gminy Słupno ukierunkowanych na rozwój umiejętności uniwersalnych w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" jako zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro, do których zastosowanie maja przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 151/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 150/ 2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 października 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 149/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 147/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia nr 145/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 października 2019 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 146/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia nr 142/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 11 października 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 145/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" Zarządzenie Program konsultacji  Formularz konsultacji

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 r. uchylające zarządzenie nr 41/2007 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Słupno z dnia 31.12.2007 r. w sprawie reorganizacji obrony cywilnej w Gminie Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 142/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 141/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 135/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 października 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 140/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia Nr 134/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 września 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 139/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Zarządzenia 138/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 października 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 137/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 92/XII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 30 września 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno  zobacz, regulamin, ogłoszenie, formularz
Raport z przeprowadzonych konsultacji zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132A/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 września 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 130/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 129/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 128/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 września 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 128/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 127/2019 z dnia 16 września 2019 r . w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 125/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2009 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Słupno na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Słupno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 124/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn."Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno" oraz "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 123/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 85/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 122/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 119/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 121/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie  Wójta Gminy Słupno Nr 120A/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej naboru i uczestnictwa w projekcie pn. " Kreatywnie i interaktywnie " realizowany przez Gminę Słupno współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 120/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Kreatywnie i interaktywnie"" realizowany przez Gminę Słupno współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 119/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 118/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów i odwozów do szkół i przedszkoli w Gminie Słupno, oraz opieki nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 117/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządów instytucji kultury za I półrocze 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 116/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 115/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 sierpnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 115/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 114/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach Finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 113/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 sierpnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 113/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 112/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 110/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn." Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostek OSP Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 109/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105/2019 z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędy Gminy wynikających z zarządzenia Nr 104/2019 Wójta gminy Słupno z dnia 17 lipca 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Wsparcia Państwa -Gospodarza Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 102/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 lipca 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 100/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 99/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w roku szkolnym 2019-2020" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zmówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Dostawa fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej MULCZER - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018r. na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i urzędy Gminy wynikających z zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 czerwca 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwrotów kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Słupno oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizacje wychowania przedszkolnego,obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 91/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 64/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 roku. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:" Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz,   projekt uchwały

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 czerwca 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 czerwca 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79a/2019 z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia 78/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 maja 2019 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie raportu o stanie Gminy Słupno za rok 2018 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia 75/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 maja 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 70/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań:  pn.” Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie ETAP IV i ETAP III” oraz pn. „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych każde zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Abp Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 57/VII/19 Rady Gminy z dnia 14 maja 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 maja 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61/2019 z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2019r.”, w tym : Część 1 – Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym/ Część 2 – Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno-kamiennego (destrukt)/ Część 3 – Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem/ Część 4 – Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 172/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 49/2019 Wójta gminy Słupno z dnia 29 marca 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 marca 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ar. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 43/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2018 Wójta gminy Słupno x dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w 2019 r." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ar.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39a/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz określenia trybu jej pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 75 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Słupno na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Słupno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 37/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr36/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 marca 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego””, który został dofinansowany ze środków Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr34a/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej do realizacji projektu " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: "Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa", działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ranach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" zobacz

 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 38/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. "Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej -ETAP III" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 lutego 2019 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 stycznia 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25a/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 25/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 24/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Liszyno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Gulczewo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Cekanowo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2019 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wykowo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bielino zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mijakowo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie oraz klas I Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sambórz zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ramutowo zobacz, informacja

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borowiczki Pieńki zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rydzyno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miszewko Strzałkowskie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Szeligi zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barcikowo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Gulczewo zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mirosław zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miszewko -Stefany zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2/ 2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słupno na 2019 rok, przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok dostosowanych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 11:02:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-15 10:07:54
  • Liczba odsłon: 1029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356448]

przewiń do góry