Sesja V z dnia 26 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 49/V/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 48/V/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 47/V/19 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 46/V/19 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 45/V/19 w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego zobacz

Uchwała Nr 44/V/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych w Rydzynie zobacz
 
Uchwała Nr 43/V/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok zobacz

Uchwała Nr 42/V/19 w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 41/V/19 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 219-2023 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 40/V/19 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 39/V/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 216-2020 za 2018 rok zobacz
 
Uchwała Nr 38/V/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok. zobacz

Uchwała Nr 37/V/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz


Zapis transmisji online z V posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-27 08:58:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 14:11:39
  • Liczba odsłon: 353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2437899]

przewiń do góry