Sesja VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.

1. Uchwała w sprawie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych zobacz
2. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Nowego Gulczewa zobacz
3. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Słupno na wniesienie składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz
4 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych zobacz
5 Uchwała w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno" zobacz
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz
7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok zobacz
8 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt: "Historia zapisana ..... na muralu Słupna", który został dofinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji "FLZP Młodzi Razem " i Powiatu Płockiego zobacz
9 Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz
10 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Słupno zobacz
11 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zobacz
12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawowania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok zobacz
13 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok zobacz
14 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz
15 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słupno zobacz

Uchwała  Nr Pł.126.2019 RIO w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok zobacz

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2019 r.  do Rady Gminy Słupno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2018 rok zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-17 22:21:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 23:01:41
  • Liczba odsłon: 159
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352452]

przewiń do góry