Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
290 13. Nr sprawy SZP.271.1.13.2020 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno - wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2020-10-22
164 12. Nr sprawy SZP.271.1.12.2020 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w miejscowości Słupno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja systemu PSZOK” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-10-07
163 11. Nr sprawy SZP.271.1.11.2020 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Cekanowo Załęska Marzena 2020-09-18
151 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Załęska Marzena 2020-01-22
129 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Załęska Marzena 2019-01-16
94 3. Emisja obligacji emitowanych przez Gminę Słupno Ulicki Tomasz 2018-03-09
95 UZUPEŁNIENIE PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R. Załęska Marzena 2018-01-31
93 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R. Załęska Marzena 2018-01-17
71 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R. Załęska Marzena 2017-02-24
69 Przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej Ulicki Tomasz 2017-01-12

[Liczba odsłon: 2288460]

przewiń do góry