Sesja XV z dnia 26 listopada 2019 r.


1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2020 zobacz
2. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 zobacz
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zobacz
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach zobacz
7. Uchwała w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie i utworzenia odrębnej jednostki Organizacyjnej Gminy Słupno pod nazwą Środowiskowy dom Samopomocy w Słupnie zobacz
8. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie zobacz
9. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 zobacz
10. Uchwała w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej zobacz
11. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok zobacz
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029 zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-19 10:12:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-19 10:39:46
  • Liczba odsłon: 1413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400106]

przewiń do góry