L.p.

Nr uchwały i data jej podjęcia

Dziennik Urzędowy Województwa

powierzchnia (ha)

Granice obszaru objętego planem

1

Uchwała Nr 94/XIV/95 z dnia 28 grudnia 1995r.Rady Gminy w Słupnie

Dz.Urz. Woj. Pł. Nr 3 z dn. 03.04.96r., poz. 32

ok. 11,515

Nowe Gulczewo - dz. nr:
4, 42, 3, 41, 76/1, 5, 6,
44, 52, 74, 43/2,
73/6,73/7, 161

2

Uchwała Nr 104/XVI/96 z dnia 25 kwietnia 1996r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 8 z dn. 19.07.96r., poz. 87

ok. 7,974

Nowe Gulczewo - dz. nr:
87/1, 87/2, 91/1, 91/2,
39/3, 40/3, 40/4, 40/5,
77/1, 73/4, 51/1,    51/2,
2/3, 2/4, 2/7, 13/1, 13/2,
22, 1/6

3

Uchwała Nr 108/XVIII/96 z dnia 2 sierpnia 1996r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 18 z dn. 03.10.96r., poz.154

ok. 9,907

Cekanowo - dz. nr:
227/1, 186, 189, 190,
229/1, 230/1, 276/1,
277/1, 188, 228, 275/1,
185, 203/15, 204/17,
205/9, 270/1,
Wykowo- dz. nr 108

4

Uchwała Nr 149/XXII/97 z dnia 17 kwietnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 8 z dn. 28.07.97r., poz. 69

ok. 2,66

Cekanowo - dz. nr: 299

5

Uchwała Nr 150/XXII/97 z dnia 17 kwietnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 8 z dn. 28.07.97r., poz. 70

ok. 19,3825

Nowe Gulczewo dz. nr:
19, 27, 28, 29, 39/4,
43/1, 45, 48, 56, 57, 58,
59, 62, 88, 92

6

Uchwała Nr 179/XXVI/97 z dnia 16 października 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 14 z dn. 12.12.97r., poz. 137

ok. 2,025

Słupno dz. nr: 147

7

Uchwała Nr 182/XXVI/97 z dnia 16 października 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 14 z dn. 12.12.97r., poz. 138

ok. 0,72

Nowe Gulczewo-
dz. nr 50

8

Uchwała Nr 199/XXVIII/97 z dnia 30 grudnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 2 z dn. 15.04.98r., poz. 21

ok. 0,403

Nowe Gulczewo-
dz. nr 73/2

9

Uchwała Nr 200/XXVIII/97 z dnia 30 grudnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 2 z dn. 15.04.98r., poz. 22

ok. 3,234

Nowe Gulczewo-
dz. nr 37, 71

10

Uchwała Nr 224/XXXI/98 z dnia 18 czerwca 1998r.   

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 9 z dn. 18.09.98r., poz. 109

ok. 7,325

Cekanowo-
dz. nr 291, 292/2, 294

11

Uchwała Nr 226/XXXI/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 9 z dn. 18.09.98r., poz. 110

ok. 3,57

Słupno-
dz. nr 122, 143

12

Uchwała Nr 227/XXXI/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 6 z dn. 31.07.98r., poz. 81

ok. 0,5115

Nowe Gulczewo-
dz. nr 49

13

Uchwała Nr 228/XXXI/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 9 z dn. 18.09.98r. , poz. 111

ok. 5,71

Słupno dz. nr: 301/4

14

Uchwała Nr 229/XXXI/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

Dz. Urz. Woj. Pł. Nr 9 z dn. 18.09.98r., poz. 112

ok. 0,522

Borowiczki Pieńki-
dz. nr 105/11

15

Uchwała Nr 18/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.   

Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 4 z dn. 24.02.99r.poz.24

ok. 1,045

Cekanowo dz. nr:
249/3, 249/4

16

Uchwała Nr 19/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 9 z dn. 30.03.99r., poz. 82

ok. 1,8975

Nowe Gulczewo- dz. nr:
46, 47, 53

17

Uchwała Nr 20/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 9 z dn. 30.03.99r., poz. 83

ok. 4,83

Nowe Gulczewo- dz. nr:
32, 34, 61, 64, 67, 68

18

Uchwała Nr 21/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4 z dn. 24.02.99r., poz. 25

ok. 0,675

Nowe Gulczewo-
dz. nr 94

19

Uchwała Nr 22/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 5 z dn. 02.03.99r., poz. 39

ok. 0,3654

Słupno - dz. nr 118

20

Uchwała Nr 23/II/98 z dnia 3 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4 z dn. 24.02.99r., poz. 26

ok. 0,4173

  Gulczewo - dz. nr 67/4

21

Uchwała Nr 80/VI/99 z dnia 21 czerwca 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74 z dn. 13.08.99r., poz. 2282

ok. 0,48

Słupno - dz. nr 151

22

Uchwała Nr 81/VI/99 z dnia 21 czerwca 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74 z dn. 13.08.99r., poz. 2283

ok. 1,407

Słupno - dz. nr 294/3

23

Uchwała Nr 82/VI/99 z dnia 21 czerwca 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74 z dn. 13.08.99r., poz. 2284

ok. 3,85

Cekanowo - dz. nr 295

24

Uchwała Nr 91/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2399

ok. 3,069

Cekanowo - dz. nr 289/2

25

Uchwała Nr 92/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2400

ok. 3,3

Nowe Gulczewo-
dz. nr 33/1

26

Uchwała Nr 93/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2401

ok. 1,5487

Nowe Gulczewo-
dz. nr 66/1, 66/2

27

Uchwała Nr 94/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2402

ok. 0,17

Rydzyno - dz. nr 159/1

28

Uchwała Nr 97/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2403

ok. 0,1105

Cekanowo-
dz. nr 299/20

29

Uchwała Nr 98/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2404

ok. 0,236

Cekanowo -dz. nr:
243/3, 243/4

30

Uchwała Nr 99/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz.2405

ok. 4,269

Cekanowo - dz. nr 182/3,
205/3, 207/9, 208/3,
222/1, 243/5, 243/6,
250/1,

31

Uchwała Nr 100/VII/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90 z dn. 06.10.99r., poz. 2406

ok. 3,07

Słupno - dz. nr 16/18-16/24, 17/11-17/19, 28/17, 36/22, 65/23, 66/11

32

Uchwała Nr 108/VIII/99 z dnia 15 października 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104 z dn. 26.11.99r., poz. 2573

ok. 2,38

Cekanowo -
dz. nr 303/1, 302

33

Uchwała Nr 109/VIII/99 z dnia 15 października 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 102 z dn. 19.11.99r., poz. 2557

ok. 0,525

Nowe Gulczewo -
dz. nr 77/2

34

Uchwała Nr 111/VIII/99 z dnia 15 października 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104 z dn. 26.11.99r., poz. 2574

ok. 0,45

Słupno - dz. nr 28/18

35

Uchwała Nr 118/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 39

ok. 3,2525

Cekanowo - dz. nr 183/3,
189/9, 190/10, 246/1,
294

36

Uchwała Nr 119/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 40

ok. 1,326

Szeligi - dz. nr 67/2,68/1,
68/2

37

Uchwała Nr 120/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 41

ok. 0,5075

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 87/10

38

Uchwała Nr 121/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 42

ok. 6,328

Słupno - dz. nr
194/5, 203

39

Uchwała Nr 122/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 43

ok. 4,5995

Nowe Gulczewo - dz. nr
12, 82, 73/3

40

Uchwała Nr 123/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 44

ok. 7,7565

Nowe Gulczewo - dz. nr 7, 8, 9, 10, 14//1, 14/2,
14/3, 14/4

41

Uchwała Nr 124/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 45

ok. 2,03

Cekanowo - dz. nr 297

42

Uchwała Nr 125/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 46

ok. 3,5

Słupno - dz. nr 120

43

Uchwała Nr 126/IX/99 z dnia 26 listopada 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7 z dn. 19.01.00r., poz. 47

ok. 4,247

Słupno - dz. nr 133

44

Uchwała Nr 144/X/99 z dnia 28 grudnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 34 z dn. 09.03.00r., poz. 228

ok. 1,364

Słupno - dz. nr 150

45

Uchwała Nr 145/X/99 z dnia 28 grudnia 1999r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 34 z dn. 09.03.00r., poz. 229

ok. 0,21

Cekanowo - dz. nr 343

46

Uchwała Nr 162/XI/00 z dnia 21 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 50 z dn. 12.05.00r., poz. 515

ok. 0,483

Liszyno - dz. nr 31/1

47

Uchwała Nr 164/XI/00 z dnia 21 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 50 z dn. 12.05.00r., poz. 516

ok. 2,57

Nowe Gulczewo -
dz. nr 89, 93

48

Uchwała Nr 161/XI/00 z dnia 21 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 z dn. 22.08.00r., poz. 951

ok. 3,755

Cekanowo -
dz. nr 180/1 i 220/3

49

Uchwała Nr 163/XI/00 z dnia 21 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93 z dn. 18.08.00r., poz. 916

ok. 7,9345

Słupno -
dz. nr 193/14,
193/7 i 192/2

50

Uchwała Nr 188/XIII/00 z dnia 11 lipca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 103 z dn. 05.09.00r., poz. 1019

ok. 0,11

Miszewko Strzałkowskie -
dz. nr 248/1

51

Uchwała Nr 189/XIII/00 z dnia 11 lipca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 103 z dn. 05.09.00r., poz. 1020

ok. 2,06

Liszyno - dz. nr 176/6

52

Uchwała Nr 190/XIII/00 z dnia 11 lipca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 114 z dn. 25.09.00r., poz. 1127

ok. 0,675

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 193/2

53

Uchwała Nr 212/XIV/00 z dnia 25 sierpnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 125 z dn. 17.10.00r., poz. 1205

ok. 5,805

Słupno - dz. nr 113

54

Uchwała Nr 213/XIV/00 z dnia 25 sierpnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 125 z dn. 17.10.00r., poz. 1206

ok. 3,0225

Nowe Gulczewo -
dz. nr 31/4 i 31/5

55

Uchwała Nr 214/XIV/00 z dnia 25 sierpnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dn. 28.09.00r., poz. 1148

ok. 0,375

Cekanowo - dz. nr 327/1

56

Uchwała Nr 215/XIV/00 z dnia 25 sierpnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116 z dn. 28.09.00r., poz. 1149

ok. 0,434

Słupno - dz. nr 65/18

57

Uchwała Nr 216/XIV/00 z dnia 25 sierpnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119 z dn. 09.10.00r., poz. 1166

ok. 3,269

Cekanowo -
dz. nr 266/6 i 267/1

58

Uchwała Nr 224/XVII/00 z dnia 21 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151 z dn. 18.12.00r., poz. 1436

ok. 3,395

Nowe Gulczewo -
dz. nr 35 i 69

59

Uchwała Nr 225/XVII/00 z dnia 21 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151 z dn. 18.12.00r., poz. 1437

ok. 2,7

Święcieniec - dz. nr 34

60

Uchwała Nr 226/XVII/00 z dnia 21 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151 z dn. 18.12.00r., poz. 1438

ok. 1,24

Cekanowo - dz. nr 309/1

61

Uchwała Nr 227/XVII/00 z dnia 21 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151 z dn. 18.12.00r., poz. 1443

ok. 1,15

Bielino - dz. nr 70

62

Uchwała Nr 228/XVII/00 z dnia 21 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 151 z dn. 18.12.00r., poz. 1434

ok. 0,912

Nowe Gulczewo - dz. nr
87/4, 87/5, 87/6, 87/7,
91/10, 91/11

63

Uchwała Nr 251/XVIII/00 z dnia 21 grudnia 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 z dn. 14.02.01r., poz. 177

ok. 0,144

Cekanowo -
dz. nr 297/11

64

Uchwała Nr 265/XIX/01 z dnia 26 lutego 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111 z dn. 31.05.01r., poz.1456

ok. 3,9975

Nowe Gulczewo -
dz. nr 83

65

Uchwała Nr 266/XIX/01 z dnia 26 lutego 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111 z dn. 31.05.01r., poz.1457

ok. 1,19

Cekanowo - dz. nr 297/2

66

Uchwała Nr 267/XIX/01 z dnia 26 lutego 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111 z dn. 31.05.01r., poz.1458

ok. 3,77

Cekanowo - dz. nr 290

67

Uchwała Nr 268/XIX/01 z dnia 26 lutego 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111 z dn. 31.05.01r., poz.1459

ok. 1,98

Cekanowo - dz. nr 287/5

68

Uchwała Nr 276/XX/01 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 128 z dn. 26.06.01r., poz.1754

ok. 0,468

Liszyno - dz. nr 172/5

69

Uchwała Nr 277/XX/01 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 128 z dn. 26.06.01r., poz.1755

ok. 1,95

Cekanowo - dz. nr 282/1

70

Uchwała Nr 278/XX/01 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 128 z dn. 26.06.01r., poz.1756

ok. 0,2226

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 115/3

71

Uchwała Nr 279/XXI/01 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 128 z dn. 26.06.01r., poz.1757

ok. 2,22

Mijakowo - dz. nr
118/1, 134/1

72

Uchwała Nr 280/XXI/01 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 128 z dn. 26.06.01r., poz.1758

ok. 0,78

Mirosław - dz. nr 19/4

73

Uchwała Nr 290/XXI/01 z dnia 28 czerwca 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 10.08.01r., poz.2539

ok. 1,04

Słupno - dz. nr 135

74

Uchwała Nr 291/XXI/01 z dnia 28 czerwca 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 10.08.01r., poz.2540

ok. 0,264

Cekanowo -
dz. nr 289/30

75

Uchwała Nr 292/XXI/01 z dnia 28 czerwca 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 10.08.01r., poz.2541

ok. 0,048

Cekanowo - dz. nr 297/21

76

Uchwała Nr 293/XXI/01 z dnia 28 czerwca 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 10.08.01r., poz.2542

ok. 0,48

Nowe Gulczewo -
dz. nr 54

77

Uchwała Nr 294/XXI/01 z dnia    28 czerwca 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166 z dn. 10.08.01r., poz.2543

ok. 1,76

Nowe Gulczewo -
dz. nr 85

78

Uchwała Nr 311/XXIII/01 z dnia 19 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250 z dn. 22.11.01r., poz.5090

ok. 0,338

Nowe Gulczewo -
dz. nr 65

79

Uchwała Nr 312/XXIII/01 z dnia 19 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250 z dn. 22.11.01r., poz.5091

ok. 4,115

Nowe Gulczewo -
dz. nr 11 i 81

80

Uchwała Nr 313/XXIII/01 z dnia 19 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 250 z dn. 22.11.01r., poz.5092

ok. 1,38

Nowe Gulczewo -
dz. nr 33/2

81

Uchwała Nr 340/XXIV/01 z dnia 20 listopada2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 262 z dn. 05.12.01r., poz.6050

ok. 3,68

Nowe Gulczewo -
dz. nr 36 i 70

82

Uchwała Nr 355/XXVI/02 z dnia 15 marca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 103 z dn. 20.04.02r., poz.2225

ok. 1,33

Stare Gulczewo -
dz. nr 28

83

Uchwała Nr 356/XXVI/02 z dnia 15 marca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 103 z dn. 20.04.02r., poz.2226

ok. 1,244

Mirosław - dz. nr 19/4

84

Uchwała Nr 379/XXIX/02 z dnia 21 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 190 z dn. 19.07.02r., poz.4402

ok. 0,45

Słupno - dz. nr 6/1 i 1/1

85

Uchwała Nr 380/XXIX/02 z dnia 21 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 190 z dn. 19.07.02r., poz.4403

ok. 1,482

Słupno - dz. nr 117

86

Uchwała Nr 386/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6106

ok. 2,03

Miszewko Strzałkowskie -
dz. nr 255

87

Uchwała Nr 387/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6107

ok. 0,503

Borowiczki Pieńki - dz. nr
88/11

88

Uchwała Nr 388/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6108

ok. 0,2615

Nowe Gulczewo - dz. nr
60 i 63

89

Uchwała Nr 389/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6109

ok. 0,376

Nowe Gulczewo - dz. nr
73/1

90

Uchwała Nr 390/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6110

ok. 0,54

Nowe Gulczewo - dz. nr
95/3

91

Uchwała Nr 391/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6111

ok. 3,4178

Nowe Gulczewo -
dz. nr 75

92

Uchwała Nr 392/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6112

ok. 0,2055

Nowe Gulczewo -
dz. nr 74/1

93

Uchwała Nr 393/XXX/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 z dn. 10.09.02r., poz.6113

ok. 1,297

Nowe Gulczewo -
dz. nr 30

94

Uchwała Nr 403/XXXI/02 z dnia 8 października 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 279 z dn. 28.10.02r., poz.7291

ok. 0,26

Liszyno - dz. nr 52/6,
52/7 i 52/8

95

Uchwała Nr 20/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9495

ok. 1,4468

Liszyno - dz. nr 18

96

Uchwała Nr 21/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9496

ok. 0,1235

Ramutowo - dz. nr 68

97

Uchwała Nr 22/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9497

ok. 0,071

Liszyno - dz. nr 13

98

Uchwała Nr 23/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9498

ok. 0,288

Cekanowo - dz. nr 275/6

99

Uchwała Nr 24/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9499

ok. 0,87

Nowe Gulczewo -
dz. nr 55

100

Uchwała Nr 25/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9500

ok. 0,095

Słupno - dz. nr 294/16
i 294/18

101

Uchwała Nr 26/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 322 z dn. 15.12.02r., poz.9501

ok. 4,9755

Słupno - dz. nr 111

102

Uchwała Nr 43/V/03 z dnia 14 lutego 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 60    z dn. 02.03.03r., poz. 1566

ok. 0,585

Cekanowo - dz. nr 335

103

Uchwała Nr 67/VII/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144 z dn. 29.05.03r., poz. 3579

ok. 3,31

Słupno - dz. nr 123

104

Uchwała Nr 68/VII/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144 z dn. 29.05.03r., poz. 3580

ok. 1,972

Cekanowo dz. nr
294/3 - 294/22

105

Uchwała Nr 69/VII/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144 z dn. 29.05.03r., poz.3581

ok. 12,36

Słupno - dz. nr 287,
288/3 i 288/4

106

Uchwała Nr 81/IX/03 z dnia 27 czerwca 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203 z dn. 28.07.03r., poz.5218

ok. 0,18

Rydzyno - dz. nr 193

107

Uchwała Nr 82/IX/03 z dnia 27 czerwca 2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203 z dn. 28.07.03r., poz.5220

ok. 1,95

Miszewko Stefany -
dz. nr 76/1

108

Uchwała Nr 97/X/03 z dnia 29 sierpnia    2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 246 z dn. 28.09.03r., poz.6470

ok. 2,354

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 39, 22 i 10/3

109

Uchwała Nr 98/X/03 z dnia 29 sierpnia    2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 246 z dn. 28.09.03r., poz.6471

ok. 1,16

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 183/10

110

Uchwała Nr 99/X/03 z dnia 29 sierpnia    2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 246 z dn. 28.09.03r., poz.6472

ok. 1,58

Cekanowo - dz. nr 386/4

111

Uchwała Nr 100/X/03 z dnia 29 sierpnia    2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 246 z dn. 28.09.03r., poz.6473

ok. 6,67

Bielino- dz. nr 71/2,
71/3, 71/4 i 72

112

Uchwała Nr 109/XI/03 z dnia 24 października    2003r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 289 z dn. 17.11.03r., poz.7636

ok. 1,1265

Borowiczki Pieńki -
dz. nr 30 i 31

113

Uchwała Nr 132/XIV/04 z dnia 16 lutego    2004r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 z dn. 15.03.04r., poz.1467

ok. 1,2

Szeligi - dz. nr
56/3 i 56/5

114

Uchwała Nr 131/XIV/04 z dnia 16 lutego 2004r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 57 z dn. 15.03.04r., poz.1466

ok. 0,1554

Liszyno - dz. nr 11

115

Uchwała Nr 147/XVII/04 z dnia 31maja 2004r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189 z dn. 30.07.04r., poz 4973

ok. 42,84

Miszewko Strzałkowskie,
Miszewko Stefany,
Mijakowo, Sambórz,
Ramutowo

116

Uchwała Nr 262/XXXIII/06 z dnia 17 marca 2006r

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 122 z dn.25.06.06r, poz.4009

ok. 7156,898

obszar całej Gminy

117

Uchwała Nr 308/XXXII/09 z dnia 27 listopada 2009R..

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 212 z dn.19.12.09r, poz.6832

ok. 0,432

Cekanowo - dz. nr 419

118

Uchwała Nr 329/XXXIV/10 z dnia 26 lutego 2010r.

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 96 z dn.13.05.10r, poz.1710

ok. 5,6819

Słupno – dz. nr 322/3;
Nowe Gulczewo –
dz. nr 86/5, 86/6, 90
Cekanowo - dz. nr 258/4,
292/1, 292/25, 291/25;
Słupno – dz. nr 322/3;
Nowe Gulczewo –
dz. nr 86/5, 86/6, 90

119

Uchwała Nr 423/XLIII/10 z dnia 10 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 218 z dn.28.12.10r, poz.7451

ok. 15,1735

Miszewko Strzałkowskie    – dz. nr 23/1, 23/2;
Miszewko Stefany – dz. nr 54/1;
Stare Gulczewo – dz. nr 74/8;
Liszyno – dz. nr 4, 9/2, 25, 27, 53/7, 75/7, 85/2;
Borowiczki Pieńki – dz. nr 18/1, 114/6, 114/8, 315/1, 155/7;
Cekanowo – dz. nr 193, 194, 207/10;
Słupno – dz. nr 64/20, 111/55, 111/56, 114/1

120

Uchwała Nr 424/XLIII/10 z dnia 10 listopada 2010r.

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 218 z dn.28.12.10r, poz.7452

ok. 10,7

Barcikowo – dz. nr 29
Miszewko Strzałkowskie
– dz. nr 105;
Stare Gulczewo –
dz. nr 15/1,22/6,42/2;
Mijakowo – dz. nr 42/1,
58, 123, 124

121

Uchwała Nr 62/VII/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dz. Urz. Woj.Maz.Nr 108 z dn.22.06.11r, poz.3420

ok. 1,5576

Cekanowo - dz. nr 327/4;

Słupno – dz. nr 38/3, 54/12, 440/4,    54/10;

Nowe Gulczewo – dz. nr 40/11, 40/12, 40/13,
40/14, 2/17

122

Uchwała Nr 172/XIX/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Dz. Urz. Woj.Maz. z dn.24.09.12r, poz.6480

ok. 37

Obręb Gulczewo PGR

123

Uchwała Nr 173/XIX/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Dz. Urz. Woj.Maz. z dn.24.09.12r, poz.6481

ok. 4,888

Liszyno- dz. nr 17,
31/13, 95;
Bielino– dz. nr 135, 200, 203;
Rydzyno –    dz. nr 176;
Wykowo – 93/4

124

Uchwała Nr 174/XIX/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Dz. Urz. Woj.Maz. z dn.24.09.12r, poz.6482

ok. 1,3

Nowe Gulczewo – dz. nr
27/18, 28/22, 27/24,
198/1;
Słupno– dz. nr
111/37, 67/6

125

Uchwała Nr 201/XXI/12 z dnia 13 listopada 2012r.

Dz. Urz. Woj.Maz. z dn.29.11.12r, poz.8246

ok. 0,15

Cekanowo –
dz. nr 287/21

126

Uchwała Nr 262/XXVIII/13 z dnia 28 czerwca 2013r.

Dz. Urz. Woj. 2013.8014
ogłoszony 2013-07-12

ok. 10

Cekanowo – dz. nr 347,
Stare Gulczewo–
dz. nr 18/1, 28/9,
Miszewko-Stefany–
dz. nr 49/2, 57/1,
Miszewko Strzałkowskie
– dz. nr 35,
Mijakowo – dz. nr 121,
122, Szeligi – dz. nr 122,
Nowe Gulczewo – dz. nr
13/11

127

Uchwała Nr 286/XXX/13 z dnia 21 października 2013r.

Dz. Urz. Woj. 2013.10997
ogłoszony 2013-10-29

ok. 3,2

Bielino – część dz. nr
88/1, 89/3, 242, 93/1

128

Uchwała Nr 287/XXX/13 z dnia 21 października 2013r.

Dz. Urz. Woj. 2013.10998
ogłoszony 2013-10-29

ok. 4,7

Wykowo – dz. nr
117, 118, 119, 122

129

Uchwała Nr 296/XXXI/13 z dnia 15 listopada 2013r.

Dz. Urz. Woj. 2013. 12304
ogłoszony 2013-11-27

ok. 21

Miszewko Strzałkowskie
– dz. nr 16/1, 17, 18, 19,
24, 25, 27/1, 28, 29, 47,
50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61,
82, 83, 85/1, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 98,
99, 100/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wyżej wymienione plany znajdują się pod tym adresem .

Gmina Słupno posiada 129 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmujący obszar całej gminy.

W latach 1995-2004 uchwalonych zostało 115 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2006 uchwalony został przez Radę Gminy w Słupnie Uchwałą Nr 262/XXXIII/06 z dnia 17.03.2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 122 z dnia 25.06.06r. poz. 4009) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy.

Od roku 2006 uchwalono 13 zmian w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-30 12:39:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wasiak Bartłomiej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-31 12:57:17
  • Liczba odsłon: 3082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405071]

przewiń do góry