ROK 2011

17. Nr sprawy ZI.271.18.2012

Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem i gruzem betonowym na terenie gminy Słupno w 2012r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

18 . Nr sprawy ZI.271.20.2012

Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Bawiąc się i ucząc poznajemy świat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ogłoszenie o wyniku przetargu.

 


ROK 2011
 
1. Nr sprawy ZI.271.1.2011

Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16 + 1
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

2. Nr sprawy ZI.271.2.2011

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700 mb
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

3. Nr sprawy ZI.271.4.2011

Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11) 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

4. Nr sprawy ZI.271.5.2011

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

5. Nr sprawy ZI.271.6.2011

Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11 ) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


6. Nr sprawy  ZI.271.9.2011
Pełnienie funkcji koordynatora projektu www.e-slupno.eu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

7. Nr sprawy  ZI.271.10.2011
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

8. Nr sprawy  ZI.271.11.2011
Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

9. Nr sprawy  ZI.271.12.2011
Pełnienie funkcji głównego informatyka projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


10. Nr sprawy ZI.271.7.2011

Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


11. Nr sprawy ZI.271.3.2011

Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino- Wirginia, gmina Słupno
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

12. Nr sprawy ZI.271.8.2011

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu - Moje boisko - Orlik 2012
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


13. Nr sprawy ZI.271.14.2011
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


14. Nr sprawy ZI.271.15.2011
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

15. Nr sprawy  ZI.271.17.2011
Dostawa mebli i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

16. Nr sprawy  ZI.271.16.2011
Przebudowa zatoki autobusowej (placu postojowego) przy drodze krajowej nr 62 - dz. o nr ew. 406/4 w Słupnie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

17. Nr sprawy  ZI.271.13.2011
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

18. Nr sprawy  ZI.271.18.2011
Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

19. Nr sprawy ZI.271.19.2011
Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

20. Nr sprawy ZI.271.20.2011
Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

23. Nr sprawy ZI.271.23.2011
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2011-2012

Ogłoszenie o unieważnieniu

24. Nr sprawy  ZI.271.21.2011
Budowa oświetlenia ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

25. Nr sprawy ZI.271.24.2011
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2011-2012

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

26. Nr sprawy  ZI.271.25.2011
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 do placówek oświatowych w gminie Słupnie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

27. Nr sprawy  ZI.271.27.2011
Instalacja i podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk na okres 36 miesięcy w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

28. Nr sprawy  ZI.271.29.2011
Instalacja i podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk na okres 36 miesięcy w ramach projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

1. Nr sprawy 341/1/2010

Przebudowa drogi gminnej Nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


2. Nr sprawy 341/2/2010

Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powiatową nr 2941 w Święcieńcu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


  3. Nr sprawy 341/3/2010

Oświetlenie ulicy Zagłoby (na odcinku od ul.Senatorskiej do ul.Rucianej), ulicy Senatorskiej (na odcinku od ul. Zagłoby do ul.Rogozińskiej) oraz ulicy Hajduczka w miejscowości Nowe Gulczewo, gm. Słupno

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


4. Nr sprawy 341/4/2010

Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


5. Nr sprawy 341/5/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej II etap - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródlana

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


6. Nr sprawy 341/6/2010

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Fiołkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 282/17)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


7. Nr sprawy 341/7/2010

Budowa sieci wodociągowej w ul.Biedronki, ul.Lawendowej i ul.Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/38, 299/40, 299/45, 299/47, 300/30)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


8. Nr sprawy 341/8/2010

Budowa sieci wodociągowej w ul.Stokrotki w Cekanowie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


9. Nr sprawy 341/11/2010

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


10. Nr sprawy 341/9/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/9, 166/10)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


11. Nr sprawy 341/10/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ulicy Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


12. Nr sprawy 341/12/2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Senatorskiej, ul.Chmielowej i ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie - II etap

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


13. Nr sprawy 341/13/2010

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - Orlik2012"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


14. Nr sprawy 341/17/2010

Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. dł. 625 mb

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


15. Nr sprawy 341/18/2010

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W od ul.Klonowej do drogi nr 62 w Słupnie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


16. Nr sprawy 341/20/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid.69/6 (sięgacz od ul.Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5; 69/7; 69/9)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


17. Nr sprawy 341/19/2010

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn."Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno"
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


18. Nr sprawy 341/22/2010

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 34) w Barcikowie na odcinku o długości 280mb
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


19. Nr sprawy 341/21/2010

Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu


20. Nr sprawy 341/23/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-24 10:33:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 10:26:16
  • Liczba odsłon: 10598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405988]

przewiń do góry