Sesja XIV z dnia 25 czerwca 2018r.

1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za  2017 rok zobacz
4 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
5 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz
6 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dni 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania zobacz
7 Uchwała w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w Wykowie gm. Słupno zobacz
8 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
9 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno zobacz
10 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słupno na lata 2018-2023 zobacz
11 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Nowego Gulczewa zobacz
12 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawek opłat abonamentowych na terenie gminy Słupno zobacz
13 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz
14 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu zobacz
15 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-18 15:33:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 16:00:10
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399726]

przewiń do góry