1. Uchwała intencyjna w sprawie podjęcia działań na rzecz nabycia oraz podziału działek w miejscowości Mirosław zobacz
 2. Uchwała zmieniając uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029 zobacz
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok zobacz
 4. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słupno zobacz
 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno zobacz
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno zobacz
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok” zobacz
 8. Uchwała w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie przeznaczonego na prowadzenie apteki zobacz
 9. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości z działki ewidencyjnej o numerze 67/4 położonej w obrębie PGR Gulczewo, gmina Słupno zobacz
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 160/XXVI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zobacz
 11. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słupno na rok szkolny 2022/2023 zobacz
 12. Uchwała w sprawie utworzenia filii Gminnego Żłobka w Słupnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Słupno zobacz
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 36/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie zobacz
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok zobacz
 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno zobacz  zobacz  zobacz
 2. Uchwała Nr 3.e./278/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2021 rok zobacz
 3. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2021 rok zobacz
 4. Uchwała Nr 3.f.1/116/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Słupno za 2021 rok zobacz

 

Raport o stanie Gminy Słupno za 2021 rok zobacz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Woźniak
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-14 12:42:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 21:36:55
 • Liczba odsłon: 743
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405954]

przewiń do góry