TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Słupno na okres 3 lat

 

Zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.414.4.2018 z dnia 28.12.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupno na okres 3 lat, w następującej wysokości:


Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie 
01.02.2019r. - 31.01.2020r.

w okresie
01.02.2020r. - 31.01.2021r.

w okresie
01.02.2021r. - 31.01.2022r.

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

Grupa ZW

Cena wody (zł/m3)

3,85

4,16

3,85

4,16

3,85

4,16

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/kwartał)

9,78

10,57

9,78

10,57

9,78

10,57

2

Grupa OŚ

Cena ścieków (zł/m3)

7,71

8,33

7,71

8,33

7,71

8,33

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/kwartał)

15,59

16,84

15,59

16,84

15,59

16,84

 Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem uchwały nr 34/IV/2019 Rady Gminy Słupno z dnia 25.01.2019r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawek opłat abonamentowych na terenie gminy Słupno, odbiorcy usług od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2020r .:

  • w zakresie zaopatrzenia w wodę ZW (odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)) uiszczą cenę   w wysokości brutto 3,20zł za 1m 3 ;
  • w zakresie odprowadzenia ścieków OŚ ( odbiorcy usług w zakresie odbioru ścieków – mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)) uiszczą cenę w wysokości brutto 4,39zł/1m 3 ;
  • odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uiszczą stawkę za opłatę abonamentową w wysokości:

a)     taryfowa grupa ZW (odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)) w kwocie brutto 5,00zł/kwartał;

b)    taryfowa grupa OŚ (odbiorcy usług w zakresie odbioru ścieków – mieszkańcy (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) w kwocie brutto 5,00zł/kwartał.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-29 12:03:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-29 12:39:47
  • Liczba odsłon: 1983
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399746]

przewiń do góry