Sesja XLIII  z dnia 30 listopada 2021 r.

 

1. Uchwała Nr 266/XLIII/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz

2. Uchwała Nr 267/XLIII/21 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

3. Uchwała Nr 268/XLIII/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 zobacz

4. Uchwała Nr 269/XLIII/21 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2022 zobacz

5. Uchwała Nr 270/XLIII/21 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego pod nazwą "Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2022 rok zobacz

6. Uchwała Nr 271/XLIII/21 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zobacz

7. Uchwała Nr 272/XLIII/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupno uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych zobacz

8. Uchwała Nr 273/XLIII/21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz

9. Uchwała Nr 274/XLIII/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zobacz

10. Uchwała Nr 275/XLIII/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz

11. Uchwała Nr 276/XLIII/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz

12. Uchwała Nr 277/XLIII/21 w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej zobacz

 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.

 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online XLIII posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-30 11:18:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04 11:23:17
  • Liczba odsłon: 1630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405736]

przewiń do góry