TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Słupno

 

Zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm) Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy. W związku z powyższym na terenie gminy Słupno obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty                      [netto]

Jednostka miary

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

0

1

2

3

4

1

ZW1

- Cena za m3 dostarczonej wody

3,14

zł./m3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

5,17 

zł / odbiorcę raz na kwartał

2

ZW2

- Cena za m3 dostarczonej wody

3,23

zł./m3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

45,94

zł / odbiorcę raz na kwartał

 

ZW1 – właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno                                          i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno–bytowym wyżej nie wymienione.   

ZW2 - Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi.

 

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty [netto]

Jednostka miary


taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat


0

1

2

3

41

OŚ1

- Cena za m3 odprowadzonych ścieków

5,38

zł/m3


- Stawka opłaty abonamentowej za ścieki w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

8,49

zł/odbiorcę – raz na kwartał


 

 

OŚ1 - Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno – bytowym wyżej nie wymienione, a także przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi produkujące ścieki o charakterystyce ścieków socjalno – bytowych.    

 

 

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz.2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy . W związku z powyższym, do 31 maja 2018 na terenie gminy Słupno obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty                       [netto]

Jednostka miary

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

0

1

2

3

4

1

ZW1

- Cena za m 3 dostarczonej wody

3,14

zł./m 3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

5,17  

zł / odbiorcę raz na kwartał

2

ZW2

- Cena za m 3 dostarczonej wody

3,23

zł./m 3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

45,94

zł / odbiorcę raz na kwartał

 

ZW1 – właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno–bytowym wyżej nie wymienione.    

ZW2 - Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty [netto]

Jednostka miary


taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat


0

1

2

3

41

OŚ1

- Cena za m 3 odprowadzonych ścieków

5,38

zł/m 3


- Stawka opłaty abonamentowej za ścieki w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

8,49

zł/odbiorcę – raz na kwartał


 

OŚ1 - Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno –bytowym wyżej nie wymienione, a także przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi produkujące ścieki o charakterystyce ścieków socjalno– bytowych.     

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych odbiorcy usług od 1 stycznia 2018r.:

·         - w zakresie zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców ZW1 uiszczą cenę w wysokości brutto 2,70zł/1m 3

·          - w zakresie zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców ZW2 uiszczą cenę w wysokości brutto 3,49zł/1m 3

·               - w zakresie odprowadzenia ścieków uiszczą cenę w wysokości brutto 3,89zł/1m 3

·                 - odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uiszczą stawkę za opłatę abonamentową w wysokości:

a) taryfowa grupa ZW1 w kwocie brutto 2,72zł / kwartał

b) taryfowa grupa ZW2 w kwocie brutto 2,72zł / kwartał

c) taryfowa grupa OŚ1 w kwocie brutto 2,72zł / kwartał.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-16 10:02:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 09:02:13
  • Liczba odsłon: 1343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405949]

przewiń do góry