Sesja VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 77/VIII/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zobacz

Uchwała Nr 76/VIII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 75/VIII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 74/VIII/19 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 73/VIII/19 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Słupno" zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 72/VIII/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 29/II/2018 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 71/VIII/19 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Historia zapisana... na muralu Słupna", który został dofinansowany ze środków programu "Działaj lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie Fundacji "FLZP  Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego zobacz

Uchwała Nr 70/VIII/19 w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zobacz

Uchwała Nr 69/VIII/19 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz

Uchwała Nr 68/VIII/19 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 67/VIII/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupno za 2018 rok zobacz

Uchwała Nr 66/VIII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok zobacz
 
Uchwała Nr 65/VIII/19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 64/VIII/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok zobacz

Uchwała Nr 63/VIII/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz


Zapis transmisji online z VII posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-26 08:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 13:50:02
  • Liczba odsłon: 1751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400099]

przewiń do góry