Sesja XXIX z dnia 25 listopada 2020 r.
 
1. Uchwała Nr 178/XXIX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020-2029 zobacz
2. Uchwała Nr 179/XXIX/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2020 rok zobacz
3. Uchwała Nr 180/XXIX/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
4. Uchwała Nr 181/XXIX/20 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2021 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
5. Uchwała Nr 182/XXIX/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
6. Uchwała Nr 183/XXIX/20 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mirosław gm. Słupno zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
7. Uchwała Nr 184/XXIX/20 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stare Gulczewo i Gulczewo gm. Słupno zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
8. Uchwała Nr 185/XXIX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
9. Uchwała Nr 186/XXIX/20 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zobacz
10. Uchwała Nr 187/XXIX/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
11. Uchwała Nr 188/XXIX/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2021-2024 zobacz
 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online XXIX posiedzenia Rady Gminy Słupno wraz z napisami - zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-04 13:55:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 15:27:30
  • Liczba odsłon: 1388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399693]

przewiń do góry