Sesja II z 12 września 2017 roku

Uchwała Nr 9/II/17
w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 10/II/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
Uchwała Nr 11/II/2017
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
Uchwała Nr 12/II/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXXV/2017 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz
Uchwała Nr 13/II/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, Których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
Uchwała Nr 14/II/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Borowiczkach-Pieńkach zobacz
Uchwała Nr 15/II/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz
Uchwała Nr 16/II/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Miszewku-Stefany zobacz
Uchwała Nr 17/II/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Małego powstańca w Święcieńcu zobacz
Uchwała Nr 18/II/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zobacz
Uchwała Nr 19/II/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz
Uchwała Nr 20/II/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Słupno do środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Święcicach zobacz
Uchwała Nr 21/II/17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Dbamy o Zdrowie - Zadbaj i TY", który został dofinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie " Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji "FLZP Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego zobacz
Uchwała Nr 22/II/17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Centrum Aktywizacji Seniorów" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz
Uchwała Nr 23/II/17 w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zobacz 
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 24/II/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Słupno zobacz
Uchwała Nr 25/II/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-26 11:13:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 13:26:18
  • Liczba odsłon: 1035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405760]

przewiń do góry