Roztrzygnięcie etapu wojewódzkiego "Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie" dla rolników i sołtysów zobacz

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz

 

Wprowadzenie pogotowie powodziowego dla Gminy Słupno zobacz

 

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboró Wójta Gminy Słupno zobacz

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY SŁUPNO SPORZĄDZONY DNIA 22 LISTOPADA 2010 R. PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W SŁUPNIE zobacz

WYNIKI GŁOSOWANIA zobacz

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych zobacz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Słupno zobacz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Słupno zobacz

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV RPO WM2007-2013 "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" zobacz

Nr 5/10 Gminnej Komisji  Wyborczej w Słupnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. zobacz

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPNIE ZAWIADAMIA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH, ŻE W DNIU 4 LISTOPADA 2010 R. O GODZ 8.00 W SALI OBRAD URZĘDU GMINY ODBĘDZIE SIĘ PUBLICZNE LOSOWANIE CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE SŁUPNO. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Słupno dnia 12.11.2010 r. (tj piątek) Urząd Gminy w Słupnie będzie nieczynny.

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,11 ha położonej w Wykowie zobacz

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta dot. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta zobacz

Nabór wniosków o dofinansowanie projktów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 - "Ochrona powietrza, energetyka - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zobacz

Nabór wniosków o dofinansowanie projktów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Tworzenia warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" zobacz

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów zobacz

Informacja  o składzie Komisji Wyborczej w Słupnie zobacz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Słupnie zobacz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy w Słupnie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zobacz

 

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Słupno zobacz

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Słupno zobacz

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV RPO WM "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" zobacz

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów wramach Priorytetu I RPO WM "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" zobacz

 

Bezpłatna zbiórka odpadów komunalnych zobacz

Ogłoszenie dla mieszkańców CEKANOWA zobacz

 

Ogłoszenie dla mieszkańców NOWEGO GULCZEWA, STAREGO GULCzEWA, GULCZEWA PGR I MIROSŁAWIA ZOBACZ

 

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych   wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zobacz

 

Wykaz miesjc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych   i plakatów komitetów wyborczych zobacz

 

Zarządzenie w sprawie: odwołania stanu alarmu powodziowego zobacz

 

Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2011. zobacz

 

Ogłoszenie dot. zgłaszania pisemnych uwag i konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. zobacz

 

Wprowadzenie pogotowia powodziowego zobacz

Wprowadzenie alarmu powodziowego zobacz

Informacja dla mieszkańców miejscowośći : Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo zobacz

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO GULCZEWA ZOBACZ

Oferta szkoleniowa w ramach projektu dla osób pracujących, powyżej 45 roku życia zobacz

 

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody w miejscowościach Słupno, Cekanowo, Szeligi. zobacz

 

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2010 r. w zakresie :wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno, ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 17 maja 2010 r. zobacz

 

Uchwała Nr 302/XXXVI/2010 Rady Powiatu Płock w sprawie ustalenia okręgów wyborczych do Rady Powiatu w Płocku w 2010 r. zobacz

 

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2010 r. w prawie zakazu wstępu na obszar objętym strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego zobacz

 

Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno w dniu 17 maja 2010 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2010 roku. zobacz


W dniu 21 maja 2010 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Słupnie czynny będzie  wgodzinach 7 00 - 15 00

 

Ogłoszenie konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno w 2010 roku zobacz

 

 

KOMUNIKAT dla mieszkańców Słupna i Cekanowa zobacz

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,11 ha położonej w Wykowie zobacz

Decyzja zatwierdzająca podział działki nr 218/1 w Bielinie o nieuregulowanym stanie prawnym. zobacz

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płockiego zobacz

 

 

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że zgłoszenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5 % na Gminnym Festynie w Wykowie, który odbędzie się 4 lipca 2010 r. należy składać do 30.04.2010 r. w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy w Słupnie.

 

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2010 roku w zakresie : upowszechnania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno, ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 23 lutego 2010 roku. zobacz

 

 Nowy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

zobacz   zobacz    zobacz      zobacz      zobacz    zobacz

 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie anulowania otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 1 lutego 2010r. na realizację zadania publicznego zobacz

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zobacz  , zobacz

 

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że w dniu 23.12.2009 r. zostanie przeprowadzony rozruch technologicznej Przepompowni ścieków dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Pocztowej w Słupnie.

W związku z powyższym po tym terminie mieszkańcy mogą odprowadzać ścieki do gminnej kanalizacji sanitarnej.

 

Informacja dla mieszkańców Nowego Gulczewa zobacz

harmonogram prac Zobacz , zobacz , zobacz

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ZOBACZ

 

Informacja o dofinansowaniu projektu Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą”  zobacz

Informacja o doinansowaniu projektu Budowa ul. Cichej, Spacerowej, Jodłowej w   Cekanowie,   Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i Poziomkowej w Cekanowie, Budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą „ - zobacz

 

Informacja dla mieszkańców osiedla przy ul. Pocztowej   zobacz

 Temat : MODERNIZACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIĄZANIU Z POTRZEBAMI LOKALNEGO/ REGIONALNEGO RYNKU PRACY" Programu Operacyjnego Kapitał udzki 2007 - 2013 zobacz

 

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie od 01.01.2009

URZĄD GMINY

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK od 7.00 do 15.00

PIĄTEK od 07.00 do 17.00

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK od 8.00 do 16.00

PIĄTEK od 09.00 do 17.00

      

  Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w srawie podania do publicznej widomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zobacz

 

Jednolity wzór wniosku o wpis do Ewidencji Działalonści Gospodarczej zobacz  

instrukcja

     

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Słupno zobacz

 

Ogłoszenie Wójta gminy Słupno w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste zobacz   

 

Nabór asesorów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów zobacz

        Informacja dotycząca projektu "Lider jako animator społeczny" zobacz

  OD 1 WRZEŚNIA 2008r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ POCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. WNIOSKI O RZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO BĘDĄ WYDAWANE W GOPS-IE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.   

  "Partner do projektu" zobacz

Regulamin naboru Partnera do projektu   zobacz  

 

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zobacz


Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 zobacz

Wyniki naboru partnerów do projektu „Forum Ekonomii Społecznej” PO KL Priorytet VII Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”  Poddziałanie  7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”  zobacz

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nina Stańczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-13 11:48:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Nina Stańczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-13 11:48:56
  • Liczba odsłon: 2705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399691]

przewiń do góry