Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno w roku 2017


Urząd Gminy w Słupnie informuje, że z mocy prawa weszły w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty                      [netto]

Jednostka miary

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

0

1

2

3

4

1

ZW1

- Cena za m3 dostarczonej wody

3,14

zł./m3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

5,17 

zł / odbiorcę raz na kwartał

2

ZW2

- Cena za m3 dostarczonej wody

3,23

zł./m3

- Stawka opłaty abonamentowej za wodę w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

45,94

zł / odbiorcę raz na kwartał

 

ZW1 – właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno–bytowym wyżej nie wymienione.   

ZW2 - Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty [netto]

Jednostka miary


taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat


0

1

2

3

41

OŚ1

- Cena za m3 odprowadzonych ścieków

5,38

zł/m3


- Stawka opłaty abonamentowej za ścieki w trzymiesięcznym (kwartalnym) okresie rozliczeniowym

849

zł/odbiorcę – raz na kwartał


 

 

OŚ1 - Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno – bytowym wyżej nie wymienione, a także przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi produkujące ścieki o charakterystyce ścieków socjalno – bytowych.    

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych odbiorcy usług:

·         w zakresie zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców ZW1 uiszczą cenę                                 w wysokości netto 2,50zł/1m3 + 8% VAT

·         w zakresie zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców ZW2 uiszczą cenę                         w wysokości netto 3,23zł/1m3 + 8% VAT

·         w zakresie odprowadzenia ścieków uiszczą cenę w wysokości netto 3,60zł/1m3 + 8% VAT

·         odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uiszczą stawkę za opłatę abonamentową w wysokości:

a)        taryfowa grupa ZW1 w kwocie netto 2,52zł / kwartał

b)        taryfowa grupa ZW2 w kwocie netto 2,52zł / kwartał

c)         taryfowa grupa OŚ1 w kwocie netto 2,52zł / kwartał.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-16 09:59:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 09:59:39
  • Liczba odsłon: 985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399725]

przewiń do góry