Sesja XLIV z dnia 6 czerwca 2023 r.

 1. Uchwała Nr 425/LXIV/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023-2029. zobacz
 2. Uchwała Nr 426/LXIV/23 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok. zobacz
 3. Uchwała Nr 427/LXIV/23 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słupno. zobacz
 4. Uchwała Nr 428/LXIV/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok. zobacz
 5. Uchwała Nr 429/LXIV/23 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. zobacz
 6. Uchwała Nr 430/LXIV/23 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Słupno za 2022 rok. zobacz
 7. Uchwała Nr 431/LXIV/23 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Słupno. zobacz
 8. Uchwała Nr 432/LXIV/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi  za 2022 rok”. zobacz
 9. Uchwała Nr 433/LXIV/23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku usługowego zlokalizowanego w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8 b. zobacz
 10. Uchwała Nr 434/LXIV/23 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Cekanowie. zobacz
 11. Uchwała Nr 435/LXIV/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. zobacz

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online z  LXIV  posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-09 08:41:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Adamkowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 12:42:15
 • Liczba odsłon: 210
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400152]

przewiń do góry