Sesja II z dnia 18 grudnia 2018r.

Uchwała Nr 15/II/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
 
Uchwała Nr 16/II/18 zmieniająca Uchwałę Budżetowa Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
 
Uchwała Nr 17/II/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz

Uchwała Nr 18/II/18 Budżetowa Gminy Słupno na 2019 rok zobacz
 
Uchwała Nr 19/II/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 20/II/18 w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu Świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 21/II/18 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 zobacz
 
Uchwała Nr 22/II/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zobacz
 
Uchwała Nr 23/II/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 24/II/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 25/II/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 26/II/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zobacz
 
Uchwała Nr 27/II/18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 28/II/18 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Liszyno, gm. Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 29/II/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 
Uchwała Nr 30/II/18 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Słupnie zobacz

Zapis transmisji online z II posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-18 18:19:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-23 11:36:56
  • Liczba odsłon: 1652
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405754]

przewiń do góry